سوال: الف:حکم خرید و فروش اینترنتی چیست؟ ب: برخی افراد بازاریابی اینترنتی می‌کنند ولی نمی‌دانند که کالایی که فروشنده می‌فرستد اصل است یا تقلبی، آیا بعد از دیدن کالا، خیار رؤیت یا خیار عیب ثابت می‌شود یا خیر؟ پاسخ: الف: جایز است. ب: بله، اگر کالای فرستاده شده طبق آن صفاتی نبود که در سایت […]

حکم کوتاه کردن موی و ناخن قربانی کننده

سوال:
الف:حکم خرید و فروش اینترنتی چیست؟
ب: برخی افراد بازاریابی اینترنتی می‌کنند ولی نمی‌دانند که کالایی که فروشنده می‌فرستد اصل است یا تقلبی، آیا بعد از دیدن کالا، خیار رؤیت یا خیار عیب ثابت می‌شود یا خیر؟

پاسخ:
الف: جایز است. ب: بله، اگر کالای فرستاده شده طبق آن صفاتی نبود که در سایت نوشته بود پس برای خریدار، حق خیار رؤیت و خیار عیب ثابت است.
منبع: قال فی درر الحکام (المادة ۱۷۳): «کما یکون الایجاب و القبول بالمشافهة یکون بالمکاتبة ایضا». «یجری حکم هذه المادة فی جمیع العقود کالاجارة و الهبة و غیرها، فکما انه یجوز الایجاب و القبول فی تلک العقود لفظا وشفاها فکذلک یجوز فیها ایضا مکاتبة و کما انه یجوز الایجاب و القبول مکاتبة من الطرفین کذلک یجوز بکتاب واحد». (درر الحکام شرح مجلة الاحکام، کتاب البیوع، باب رکن البیع، ۱/ ۱۴۱، طبع دارالجیل)

دارالافتاء عين العلوم گشت