سوال: زن جهت معاینه به پزشک یا ماما مراجعه می کند ، آیا در صورت معاینه زنانه ، روزه باطل می شود یا خیر؟ جواب:  اگر پزشک یا ماما انگشتش خشک باشد و معاینه کند روزه باطل نمی شود ، اگر انگشت را تر یا چرب کرده باشد روزه باطل می شود و قضایی لازم […]

سوال:

زن جهت معاینه به پزشک یا ماما مراجعه می کند ، آیا در صورت معاینه زنانه ، روزه باطل می شود یا خیر؟

جواب:

 اگر پزشک یا ماما انگشتش خشک باشد و معاینه کند روزه باطل نمی شود ، اگر انگشت را تر یا چرب کرده باشد روزه باطل می شود و قضایی لازم می گردد.