سؤال: حکم شب‌نشینی در شب یلدا چیست؟

یلدا برگرفته از واژهٔ سریانی به معنای «زایش» و «تولد» است؛ در باور ایرانیان قدیم تاریکی نماینده اهریمن بود و چون در طولانی‌ترین شب سال تاریکی اهریمنی بیشتر می‌پاید این شب برای ایرانیان نحس بود و چون فرا می‌رسید، آتش می‌افروختند تا تاریکی و عاملان اهریمنی و شیطانی نابود شده و بگریزند.
ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا (آخرین شب پاییز) را که درازترین و تاریک‌ترین شب در طول سال است تا سپیده‌دم بیدار می‌مانند و در کنار یکدیگر خود را سرگرم می‌دارند.
ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید روزها بلندتر می‌شوند و تابش نور ایزدی افزونی می‌یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب «زایش مهر» یا «زایش خورشید» می‌خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می‌کردند و از این رو به دهمین ماه سال، دی (در دین زرتشتی به معنی دادار و آفریننده) می‌گفتند که ماه تولد خورشید بود. کریسمس مسیحیان نیز ریشه در همین اعتقاد دارد.

پاسخ: خیر، جایز نیست.

  • نویسنده : دارالإفتاء عین العلوم گشت