سوال: حکم خط گرفتن موی گردن چیست؟ پاسخ: خط گرفتن موی گردن از لحاظ شرعی جائز می باشد دلایل: حضرت گنگوهی قدی سره فرما تی هین:گردن جدا عضو هی اور سر جدا ،لهذا گردن کی بال مندانا درست هی،سر کاجور علیحده کان کی لو کی پیچهی معلوم هوتاهی،اس سی نیچی گردن هی، احسن الفتاوی،کتاب الحظر […]

سوال: حکم خط گرفتن موی گردن چیست؟

پاسخ: خط گرفتن موی گردن از لحاظ شرعی جائز می باشد

دلایل:

حضرت گنگوهی قدی سره فرما تی هین:گردن جدا عضو هی اور سر جدا ،لهذا گردن کی بال مندانا درست هی،سر کاجور علیحده کان کی لو کی پیچهی معلوم هوتاهی،اس سی نیچی گردن هی، احسن الفتاوی،کتاب الحظر والاباحة،۸/۷۷،ط:ایچ ایم سعید کمپنی.

ولایحلق شعر حلقه وعن ابی یوسف رحمه الله لا باس به ،اھ عالمگیری لا باس بان یاخذ شعر الحاجبین وشعر وجهه ما لم یشتبه بالمخنثین اھ الطحاوی اس سی معلوم هوا که حلق کی بالون کو نهین موندانا چاهئی البته امام یوسف اجازت دیتی هین ،رخسار کی بالون کا موندنا یعنی خط بنونا شرعا درست هی کان کی قریب جوهدی هی اس سی او چر سر کا حصه هی اور نیچی دار هی کاحصه هی لهذا اوپر کا حصه مندونا درست هی اور نیچی کا درست نهین ، مجموعه فتاوای جديد(کفايت المفتی مع فتاوی محموديه)،کتاب الحظر والاباحة،۴/۱۳۵،مکتبه شرکت علمیه لاهور.

خلاصه یه هی که گردن اور رخسار کی بال موندانا جائز اور حلق مین اختلاف هی،والله اعلم،امداد الاحکام ،کتاب الباس والزینة،۴/۳۳۴،ط،مکتبة دار العلوم کراچی.