سوال: انتقال چربی شکم به باسن جهت زیبایی اندام و همچنین عمل پروتز و جراحی پلاستیک که در سایر اندا‌م‌ها انجام می‌گیرد، جایز است یا خیر؟ پاسخ:  اصل این است که تغییر خلقت خداوندی جایز نیست، اما اگر اندام از حالت طبیعی و معمولی خارج شده و باعث زشت جلوه دادن فرد قرار بگیرد، جراحی […]

 سوال: انتقال چربی شکم به باسن جهت زیبایی اندام و همچنین عمل پروتز و جراحی پلاستیک که در سایر اندا‌م‌ها انجام می‌گیرد، جایز است یا خیر؟

پاسخ:  اصل این است که تغییر خلقت خداوندی جایز نیست، اما اگر اندام از حالت طبیعی و معمولی خارج شده و باعث زشت جلوه دادن فرد قرار بگیرد، جراحی آن عضو با رعایت موارد شرعی (از قبیل جراحی زن توسط زن و مرد توسط مرد و …) جایز است.

منابع:

 فی موسوعة الفقه: لا یجوز اجراء جراحة التجمیل التحسینیة التی لاتدخل فی العلاج الطبی و یقصد منها تغییر خلقة الانسان السویة تبعا للهوی و الرغبات بالتقلید الاخرین مثل عملیات تغییر الشکل الوجه للظهور بمظهر معین او بقصد التدلیس و تضلیل العدالة و تغییر شکل الانف و تکبیر او تصغیر الشفاه و تغییر شکل العینین و تکبیر الوجنات. موسوعة الفقه الاسلامی للعلامة وهبة الزحیلی ، قرارات المجمع الفقه الاسلامی ۸۰۵/۹ ط: دارالفکر.

📝 دارالإفتاء عین العلوم گشت
شمارهٔ فتوا: ۱۴۱/۱۷۸/۱۶۲۶۸