پرسش: کسی که قربانی دارد از چه تاریخی موی و ناخن  خود را کوتاه نکند؟ پاسخ: «برای کسی که قربانی دارد مستحب است از یکم ذی الحجه تا روز عید موی و ناخن را کوتاه نکند، موهای زاید بدن (زیر ناف و زیر بغل) را می‌تواند بتراشد.» مأخذ: احسن الفتاوی، کتاب الاضحیه، ۷/۴۹۶٫ دارالافتاء عين […]

پرسش: کسی که قربانی دارد از چه تاریخی موی و ناخن  خود را کوتاه نکند؟

پاسخ: «برای کسی که قربانی دارد مستحب است از یکم ذی الحجه تا روز عید موی و ناخن را کوتاه نکند، موهای زاید بدن (زیر ناف و زیر بغل) را می‌تواند بتراشد.»

مأخذ: احسن الفتاوی، کتاب الاضحیه، ۷/۴۹۶٫

دارالافتاء عين العلوم گشت

والله اعلم.