سؤال: بنده راجع به «پول پیش» چند سوال دارم، لطفا در پرتوی فقه اسلامی به آنها پاسخ عنایت بفرمایید؟ الف: آیا صاحب ملک (موجر) می تواند پولی به عنوان «پول پیش» از مستاجر دریافت نماید یا خیر؟ (علت دریافت این مبلغ به خاطر جبران ضررهای احتمالی از قبیل پول آب، برق و یا عدم پرداخت […]

 سؤال: بنده راجع به «پول پیش» چند سوال دارم، لطفا در پرتوی فقه اسلامی به آنها پاسخ عنایت بفرمایید؟

الف: آیا صاحب ملک (موجر) می تواند پولی به عنوان «پول پیش» از مستاجر دریافت نماید یا خیر؟ (علت دریافت این مبلغ به خاطر جبران ضررهای احتمالی از قبیل پول آب، برق و یا عدم پرداخت کرایه و تسویه حساب است.)

ب: آیا صاحب ملک هر مقدار پول که بخواهد می‌تواند از مستاجر مطالبه کند؟ برخی برای یک باب منزل یا مغازه که کرایه‌اش یک یا دو میلیون است، ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان «پول پیش» می گیرند، بفرمایید گرفتن این مقدار پول جایز است یا خیر؟

ج: استفاده کردن از «پول پیش» توسط صاحب ملک جایز است یا خیر؟

پاسخ: الف: گرفتن “پول پیش” به خاطر جبران ضررهای احتمالی، اگر صورت دیگری نباشد جایز است.

ب: به مقدار کرایه یک یا دو ماه می‌تواند بگیرد و بیشتر از این نگیرد.

ج: استفاده از “پول پیش” برای موجر (صاحب ملک) جایز نیست.

 منابع:
فی البحر: و لا یرتفع المرتهن بالرهن…لان الرهن یقتضی الحبس الی ان یستوفی دینه دون الانتفاع و لا یجوز الانتفاع الا بتسلیط منه، و ان فعل کان متعدیا . البحر الرائق للعلامة ابن نجیم، کتاب الرهن ۴۳۸/۸ ط: مکتبة رشیدیة.
فی الفقه الاسلامی و ادلته للعلامة وهبة الزحیلی کتاب الرهن ۴۲۸۹/۶ ط: مکتبة رشیدیة.

📝 دارالإفتاء عین العلوم گشت
شمارهٔ فتوا: ۱۴۱/۱۷۸/۱۵۰۹