خطبهٔ خیرخواهانه و تظلّم‌گونهٔ شیخ الإسلام در جمعه ٢٩ مهرماه اگر تحریک‌آمیز تلقی می‌شود، برای تحریک و تشویق و بیداری مسئولان کشور بوده تا در فاجعهٔ خونین زاهدان که جنایت بسان آفتاب روشن است به داد مظلومان بلوچ و نمازخوان برسند و بیش از این وقت‌کُشی نکنند و خود را به خواب نزنند و با […]

خطبهٔ خیرخواهانه و تظلّم‌گونهٔ شیخ الإسلام در جمعه ٢٩ مهرماه اگر تحریک‌آمیز تلقی می‌شود، برای تحریک و تشویق و بیداری مسئولان کشور بوده تا در فاجعهٔ خونین زاهدان که جنایت بسان آفتاب روشن است به داد مظلومان بلوچ و نمازخوان برسند و بیش از این وقت‌کُشی نکنند و خود را به خواب نزنند و با سکوت خود از ظالم دفاع نکنند!
اگر در خانه کس است یک حرف بس است.

عبدالحکیم سیدزاده