شیخ الإسلام مولانا عبدالحمید خیرخواه حکومت و ملّت ایران است. مطالبات قانونی اقوام و مذاهب ایران را شجاعانه، دلسوزانه و مؤدبانه بیان می‌دارد، چنانچه قطرات آب و ذرّات خاک این کشور زبان می‌داشتند از ایشان تشکر و به وجود مبارکش افتخار می‌کردند. اللهم احفظه بما تحفظ به عبادک الصالحین وصلی الله علی خیر خلقه محمد […]

شیخ الإسلام مولانا عبدالحمید خیرخواه حکومت و ملّت ایران است.
مطالبات قانونی اقوام و مذاهب ایران را شجاعانه، دلسوزانه و مؤدبانه بیان می‌دارد، چنانچه قطرات آب و ذرّات خاک این کشور زبان می‌داشتند از ایشان تشکر و به وجود مبارکش افتخار می‌کردند.
اللهم احفظه بما تحفظ به عبادک الصالحین وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.

عبدالحکیم سیدزاده