معرفی اجمالی کتاب شیخین ابوبکر و عمر این کتاب بیانگر زندگی دو بزرگ مرد تاریخ اسلام، حضرت ابوبکرصدیق و عمرفاروق رضی الله عنهما می باشد، که با مطالعه تک تک صفحات این کتاب انسان درس آزادگی اخلاق و خودگذشتگی را می آموزد. عنوان کتاب: شیخین نویسنده: سید عبدالرحیم خطیب (بندرعباس) موضوع: سیره و زندگینامه نوبت […]

معرفی اجمالی کتاب شیخین ابوبکر و عمر

این کتاب بیانگر زندگی دو بزرگ مرد تاریخ اسلام، حضرت ابوبکرصدیق و عمرفاروق رضی الله عنهما می باشد، که با مطالعه تک تک صفحات این کتاب انسان درس آزادگی اخلاق و خودگذشتگی را می آموزد.

عنوان کتاب: شیخین
نویسنده: سید عبدالرحیم خطیب (بندرعباس)
موضوع: سیره و زندگینامه
نوبت انتشار: اول (دیجیتال)
تاریخ انتشار: دی (جدی) ۱۳۹۴ شمسی، ربیع الأول ۱۴۳۷ هجری

منبع: کانال تلگرامی کتابخانه عقیده

برای دانلود کتاب شیخین ابوبکر و عمر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود کتاب شیخین ابوبکر و عمر