حضرت قطب الإرشاد علامه مولانا محمدعمر سربازى رحمه‌الله: ✅ مولانا عبدالحمید مایه‌ی ناز بلوچستان هستند. ✅ خدمات شایسته‌ای که ایشان انجام می‌دهند، مایه‌ی رشک من و امثال من هستند. ✅ از نور علم مولانا عبدالحمید، جهانی روشن است./منبع‌العلوم آنلاين

حضرت قطب الإرشاد علامه مولانا محمدعمر سربازى رحمه‌الله:

✅ مولانا عبدالحمید مایه‌ی ناز بلوچستان هستند.
✅ خدمات شایسته‌ای که ایشان انجام می‌دهند، مایه‌ی رشک من و امثال من هستند.
✅ از نور علم مولانا عبدالحمید، جهانی روشن است./منبع‌العلوم آنلاين