چند روزی عده‌ای تصاویر نصب نمادی را در شهر بانه منتشر می‌کنند که در آن نام خداوند، پیامبر و خلفای چهارگانه مورد احترام اهل‌سنت وجود دارد. این افراد فریاد وااسلاما سر می‌دهند که چرا این اتفاق در کشور شیعه ایران روی داده است؟ آیا بر این گونه اعتراضات غیر از دیکتاتوری مذهبی نامی دیگر می‌توان […]

دیکتاتوری مذهبیچند روزی عده‌ای تصاویر نصب نمادی را در شهر بانه منتشر می‌کنند که در آن نام خداوند، پیامبر و خلفای چهارگانه مورد احترام اهل‌سنت وجود دارد. این افراد فریاد وااسلاما سر می‌دهند که چرا این اتفاق در کشور شیعه ایران روی داده است؟

آیا بر این گونه اعتراضات غیر از دیکتاتوری مذهبی نامی دیگر می‌توان نهاد؟!

شهر بانه در کردستان، شهری است کاملاً سنی‌نشین و شیعه بومی در آنجا اصلا وجود ندارد، آیا در چنین شهری نیز اهل‌سنت نباید باورهای مذهبی خویش را اظهار کنند؟!

در شهرهای سنی‌نشین از گذشته تا حال مرسوم بوده است که نام‌گذاری مساجد، خیابان‌ها طبق باورهای مذهبی اهل‌سنت انجام می‌شده‌ است ‌و کسی نیز این موضوع را توهین به تشیع یا دامن زدن به اختلاف مذهبی تلقی نمی‌کرده است، ولی حالا چه شده که عده‌ای ذره‌بین دست گرفته‌اند و با رصد اقدامات درون مذهبی اهل‌سنت، خواستار ایجاد محدودیت برای آنها در شهر و کاشانه و محله خودشان هستند؟

کاری به وحدت اسلامی نداریم آیا چنین اقداماتی با تعایش و زندگی مسالمت‌آمیز مذاهب اسلامی هم‌خوانی دارد؟

واقعا این افراد چرا محدودیتهای وهابیت برای شیعه را در عربستان محکوم می‌کنند؟

نویسنده: مهدی مسائلی/ کانال مطالعات و یاداشت‌ها