وزارت اوقاف مصر با هدف معرفی و شناساندن ویژگی‌ها و سیره اخلاقی پیامبر اسلام کمپینی تحت عنوان «مکارم اخلاقی رسول اعظم» راه‌اندازی کرد. به گزارش سنت‌آنلاین، ایکنا به نقل از الیوم السابع گزارش داد: فعالیت این کمپین از روز گذشته (۱۹ آذرماه) آغاز شد و معرفی و تبیین ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اسلام، مهربان بودن پیامبر […]

راه‌اندازی کمپین معرفی سیره اخلاق نبوی در مصروزارت اوقاف مصر با هدف معرفی و شناساندن ویژگی‌ها و سیره اخلاقی پیامبر اسلام کمپینی تحت عنوان «مکارم اخلاقی رسول اعظم» راه‌اندازی کرد.

به گزارش سنت‌آنلاین، ایکنا به نقل از الیوم السابع گزارش داد: فعالیت این کمپین از روز گذشته (۱۹ آذرماه) آغاز شد و معرفی و تبیین ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اسلام، مهربان بودن پیامبر و مدارای ایشان با دیگر، پیام رحمت وی به جهانیان، و نمایان ساختن ایدئولوژی افراطی گروه‌های تروریستی که باعث تخریب چهره پیامبر اسلام شده، از اهداف این کمپین معرفی شده است.

کمپین معرفی سیره اخلاق نبوی تا پایان ماه رمضان سال آینده ادامه خواهد داشت و روزهای دوشنبه هر هفته، شماری از مبلغان و وعاظ وزارت اوقاف مصر در منبرها و تریبون‌های مختلف درباره ارزش‌ها و اخلاق انسانی رسول اعظم سخنرانی خواهند کرد.

 همچنین به منظور تسهیل در کار امامان جماعت، وعاظ و مبلغان، شورای عالی امور اسلامی مصر وابسته به وزارت اوقاف مصر در نظر دارد موضوعات کمپین را در مجله «منبر اسلام» منتشر می‌کند و همچنین موضوعات هر هفته بر روی وب‌سایت وزارت اوقاف قرار می‌گیرد.

 موضوعاتی که وزارت اوقاف مصر برای روزهای دوشنبه ماه ربیع‌الثانی (۱۸ آذر تا ۱۷ دی‌ماه) برنامه‌ریزی کرده به شرح زیر است:

ـ دوشنبه هفته اول تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۷، با موضوع اخلاق نیکو پیامبر اسلام

ـ دوشنبه هفته دوم تاریخ ۲۶ آذز ۱۳۹۷، با موضوع صداقت و راست‌گفتاری پیامبر

ـ دوشنبه هفته سوم تاریخ ۳ دی ۱۳۹۷، با موضوع امانتداری نبی مکرم اسلام

ـ دوشنبه هفته چهارم تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۷، با موضوع وفای به عهد نزد نبی اکرم