آيا وجود مشکلات فراوان در عصر تحريم، و از سوى ديگر فقدان وام بدون بهره، عذر شرعي در جواز « قرض ربوي ازدواج» به حساب مى‌آيد و آن را توجيه مى‌کند؟! آيا هنگام نياز شديد ربا حلال مى‌گردد و فقط در حالت بى‌نيازي و شکم سيرى حرام است؟! بايد دانست که الله انسان را به […]

آيا وجود مشکلات فراوان در عصر تحريم، و از سوى ديگر فقدان وام بدون بهره، عذر شرعي در جواز « قرض ربوي ازدواج» به حساب مى‌آيد و آن را توجيه مى‌کند؟!
آيا هنگام نياز شديد ربا حلال مى‌گردد و فقط در حالت بى‌نيازي و شکم سيرى حرام است؟!
بايد دانست که الله انسان را به صورت هاى مختلف امتحان مى‌کند؛ يکى از آن « قرض ربوي ازدواج» است تا معلوم شود که جوان مومن و متعهد کيست و چه کسى دنيا را هدف مى‌داند و در عمل بر شريعت اسلامى دنبال بهانه و تاويل است تا راه فرار بيابد!
جوان مومن آن است که مصلحت دين را بر تمام مصالح دنيا مقدم دارد و بر مشکلات صبر کند و همراه با دعا و تلاش اميدوار الطاف بى پايان الله تعالى باشد.

✍🏻 عبدالحکيم سيدزاده