روزه گرفتن در دهم محرم سنت یا مستحب است، علما بر این اتفاق دارند. رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم بر روزهٔ روز عاشورا ترغیب داده است. (ترمذی، کتاب الصوم، باب ۴۸﴾ ابوقتاده انصاری رضی‌الله‌عنه می‌گوید: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از روزهٔ روز عاشورا سؤال شد، فرمود:‌ «یُكَفِّرَ السَّنةَ المَاضِیَّة»؛ روزهٔ روز عاشورا کفارهٔ گناهان سال گذشته است. (صحیح مسلم) […]

دهم محرم

روزه گرفتن در دهم محرم سنت یا مستحب است، علما بر این اتفاق دارند. رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم بر روزهٔ روز عاشورا ترغیب داده است. (ترمذی، کتاب الصوم، باب ۴۸﴾
ابوقتاده انصاری رضی‌الله‌عنه می‌گوید: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از روزهٔ روز عاشورا سؤال شد، فرمود:‌ «یُكَفِّرَ السَّنةَ المَاضِیَّة»؛ روزهٔ روز عاشورا کفارهٔ گناهان سال گذشته است. (صحیح مسلم)
روزهٔ روز عاشورا پیش از اسلام نیز بوده است؛ به دلیل آن که عایشه رضی‌الله‌عنها می‌فرماید: قریش در جاهلیت روز عاشورا روزه می‌گرفتند و رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم هم روزه می‌گرفت، هنگامی که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم به مدینه تشریف آورد به روزه آن دستور داد بعد که روزهٔ رمضان فرض شد، فرض همان رمضان بود و عاشورا رها شد هر که می‌خواست روزه می‌گرفت و هر که می‌خواست روزه نمی‌گرفت. (موطا: ۵۹۳)
امام ابوحنیفه و امام احمد می‌گویند: روزهٔ عاشورا در ابتدای اسلام پیش از آن که رمضان فرض بشود واجب بود. حافظ ابن حجر در فتح الباری و ابن قیم در الهدی نیز همین نظریه را دارند.
یهود و نصارا هم روز عاشورا روزه می‌گرفتند، عبدالله بن عباس رَضِی‌اللهُ‌عَنْهُمَا، می‌گوید: هنگامی که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم روز عاشورا روزه گرفت و به روزه گرفتن آن دستور داد، صحابه گفتند یا رسول‌ الله! عاشورا روزی است که یهود و نصارا آن را تعظیم می‌کنند (یعنی در آن روزه می‌گیرند) پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «در سال آینده إِن شَاءَ الله روز نهم هم روزه می‌شویم.» ابن عباس می‌گوید: سال آینده نیامد و آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم وفات کرد. (صحیح مسلم: ۱۱۳۴)
بر مبنای این حدیث و احادیث دیگر علما می‌گویند: مستحب است که یک روز قبل از دهم یا یک روز بعد از آن همراه با روز دهم روزه گرفته شود.

به قلمِ عبدالحکیم سیدزاده