سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه اهانت به قرآن کریم و سوزاندن نسخه‌ای از آن در شهر مالمو سوئد را محکوم و آن را غیرقابل قبول خوانده و تاکید کرد این اقدام مغایر تلاش‌های بین المللی در راستای مبارزه با تحریک و افراط گرایی است. در این بیانیه تاکید شد که سازمان همکاری اسلامی تمام […]

سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه اهانت به قرآن کریم و سوزاندن نسخه‌ای از آن در شهر مالمو سوئد را محکوم و آن را غیرقابل قبول خوانده و تاکید کرد این اقدام مغایر تلاش‌های بین المللی در راستای مبارزه با تحریک و افراط گرایی است.

در این بیانیه تاکید شد که سازمان همکاری اسلامی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین اقدامی انجام خواهد داد./خبرگزاری آناتولی