🔹 «ذوالحجه» آخرین و «محرم» اولین ماه قمری هست همان گونه که فروردین و اسفند اولین و آخرین ماه شمسی هستند. ماه محرم دارای فضایل و برکات بسیاری بزرگی است، در این ماه مناسبت های بسیاری صورت گرفته است. اگر انسان بخواهد همه آنها را بیان کند سالی بطول خواهد انجامید. 🔹 حوادث و […]

 

«ذوالحجه» آخرین و «محرم» اولین ماه قمری هست همان گونه که فروردین و اسفند اولین و آخرین ماه شمسی هستند. ماه محرم دارای فضایل و برکات بسیاری بزرگی است، در این ماه مناسبت های بسیاری صورت گرفته است. اگر انسان بخواهد همه آنها را بیان کند سالی بطول خواهد انجامید🔹 «ذوالحجه» آخرین و «محرم» اولین ماه قمری هست همان گونه که فروردین و اسفند اولین و آخرین ماه شمسی هستند.
ماه محرم دارای فضایل و برکات بسیاری بزرگی است، در این ماه مناسبت های بسیاری صورت گرفته است. اگر انسان بخواهد همه آنها را بیان کند سالی بطول خواهد انجامید.

🔹 حوادث و مناسبت های که در صدر اسلام بوقوع پیوسته است، اصحاب رسول خدا «صل الله علیه وسلم» و‌ بزرگانی که به شهادت نائل شده اند.
یکی از آن شخصیت ها عمر فاروق «رضی الله عنه» هست، البته بعضی از علماء شهادت ایشان را ۲۶ ذوالحجه و برخی یکم محرم بیان داشته اند.

🔹حضرت عمر فاروق بعد از پیامبر «صل الله علیه وسلم » دومین شخصیت بزرگ اسلام است. اولین شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه می باشد.

🔹روزی که جنازه حضرت فاروق «رضی الله عنه» گذاشته شده بود، یک صحابی نقل می کند که ما به طرف جسد ایشان متوجه بودیم که دیدیم شخصی به نزدیک جسد ایشان آمد و گفت: امید هست که خداوند متعال از تو راضی باشد و همراه دو تن از یارانت باشی «حضرت رسول صل الله علیه وسلم و ابوبکر صدیق رضی الله عنه».
من در زمان رسول الله «صل الله علیه وسلم» خیلی می شنیدم که آن حضرت می فرمود: فعلتُ انا و ابوبکر و عمر، انطلقتُ انا و عمر، قلتُ انا و عمر. از این نوع کلمات پیامبر اکرم «صل الله علیه وسلم» خیلی استعمال می نمود، همیشه در گفتار و اعمال تو و ابوبکر صدیق «رضی الله عنه» را همراه می ساخت، و امید هست که با هم باشید.

🔹در غزوه احد وقتی جنگ به حد اعلاء خود رسید، حتی آن «حضرت صل الله علیه وسلم» مستقیم مورد حمله قرار گرفت، و اصحابی مانند حضرت طلحه «رضی الله عنه» در مقابل تیرهای کفار خود را سپر قرار دادند، ایشان تیر ها را با دست می گرفتند تا جایی که دستش شل شد.
زمانی که شمشیر آهنی را به کلاهود آن حضرت «صل الله علیه وسلم» زدند، از میان کفار صدایی آمد؛ أ فیکم محمد «صل الله علیه وسلم» (آیا محمد «صل الله علیه وسلم» درمیان شماست) تا سه مرتبه این گونه صدا زدند دیدند صدایی نیامد اینجا بود که فکر کردند آن حضرت را به شهادت رسانیده اند بعد صدا زدند أفیکم ابوبکر (آیا ابوبکر «رضی الله عنه» درمیان شماست) به همین صورت سه بار صدا زدند دیدند صدایی نیامد فکر کردند ایشان هم شهید شدند و بعد عمر به همین گونه، مطلب این است که نظریه کفار هم همین بود که بعد از پیامبر تنها کسی که می تواند مسلمانان را رهبری کند ابوبکر صدیق «رضی الله عنه» و بعد از ایشان عمر فاروق «رضی الله عنه» هستند.

🔹پس بعد از رسول الله «صل الله علیه وسلم» اولین رتبه را ابوبکر صدیق و بعد از ایشان حضرت عمر حاصل کرده بودند، و حضرت علی «رضی الله عنه» کمال برادری را ایشان داشتند.

🔹زمانی که لشکریان اسلام در ایران مشغول جهاد بودند حضرت فاروق از حضرت علی مشوره ای خواست که چطور است من شخصا در جنگ حاضر شوم حضرت علی کرم الله وجهه فرمود من صلاح نمی بینم شما در جنگ حاضر شوید بلکه بهتر است در مدینه بمانید چون مرکزیت اسلام است، و اگر دشمنان ببینند شما در مرکز حضور ندارید آنجا حمله می کنند.
اگر واقعا بین آنها عداوت می بود در چنین زمانی بیشتر می توانستند سوء استفاده کنند.
حضرت عمر فاروق بخاطر رشته داری رسول مکرم اسلام صلوة الله علیه، ام کلثوم را از حضرت علی «رضی الله عنه» خاستگاری کرد، حضرت علی هم او را قبول کرد.

🔹در میدان کربلا حضرت حسین به همراه برادرانش ابوبکر و عمر شهید شد. این دلالت بر چیزی ندارد مگر محبت اصحاب با اهل بیت رسول خدا «صل الله علیه وسلم».
زمانی که رسول «صل الله علیه وسلم» به مدینه تشریف آورد مشاهده کرد که یهودیان روزه هستند از آنها سؤال کرد شما چرا روزه هستید، آنها گفتند در چنین روزی موسی و قومش نجات پیدا کردند و فرعون و قومش غرق شدند، حضرت موسی به شکرانه آن روز روزه گرفت ما هم روزه هستیم، رسول خدا «صل الله علیه وسلم گفتم ما حق دار تر از آنها هستیم به موسی پس امر به روزه گرفتن کرد.
و زمانی که فرضیت رمضان فرض شد گفت اگر خواستید روزه بگیرید و اگر نخواستی نگیرید، روزه گرفتن در روز عاشورا و قبل آن مستحب است.