برادر و خواهر عزيز که طبق قانون الهى و سنت أنبياء عقد پر خير و برکت ازدواج را انجام دادى، بدان که الله در ازدواج وعدهٔ روزى و فضل داده است: ﴿إن یَکُونُوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ الله مِن فَضلِهِ﴾؛ اگر پسر و دختر فقير باشد الله آنان را از فضل خويش غنى مى‌گرداند. (سوره نور)  الله […]

برادر و خواهر عزيز که طبق قانون الهى و سنت أنبياء عقد پر خير و برکت ازدواج را انجام دادى، بدان که الله در ازدواج وعدهٔ روزى و فضل داده است: ﴿إن یَکُونُوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ الله مِن فَضلِهِ﴾؛ اگر پسر و دختر فقير باشد الله آنان را از فضل خويش غنى مى‌گرداند. (سوره نور)

 الله اين وعده را داده است تا شما از بانک‌هاى جمهورى اسلامى ايران وام ازدواج با چهار درصد کارمزد نگيريد؛ زيرا اين وام نه تنها گرهى از مشکلات را باز نمى‌کند، بلکه آيندهٔ دور يا نزديک سبب تاوان سنگين مى‌گردد.
اين وام رباست؛ يعنى حرام؛ يعنى جنگ با الله؛ يعنى سبب مخفى بسيارى از اختلافات خانوادگى و علت بى برکتى در روزى.
اين وام؛ يعنى سرمايهٔ پر از زيان و هزار و يک مشکل، يعنی سرمايه‌اى بسان سراب!

بنابراين، اى عزيزان! زندگى پر خير و برکت مشترک را با بدترين و شوم‌ترين گناه شروع نکنيد.

اين وام را براى ساير نزديکانتان نيز نگيريد که حرام است و شما شريک اصل جرم قرار مى‌گيريد! هر چند که آنان ناراض شوند؛ زيرا رضايت الله از رضايت همه مهم‌تر است!

بسيار جاى تعجب است که اين وام در ظاهر براى حمايت از جوانان در امر ازدواج در نظر گرفته شده، اما در واقع براى ورشکستگى و فلج کردن جوانان است.

بسيار خجالت‌آور است که نام آن را جهت جذب و فريب جوانان «قرض الحسنة» گذاشته‌اند، بايد نام آن را «قرض ربوى» بگذارند!

ربا با نام قرض و زنا با نام نکاح سفيد حلال نمى‌گردد!

قانونگذاران بانک!

دولت و مجلس اگر مى‌خواهند از جوانان حمايت کنند کارمزد چهار درصد را حذف کنند؛

١- به جاى آن مدت بازپرداخت را از ٦٠ ماه با ٣٠ ماه کم کنند.
٢- يا به جاى پول کالا با قيمت بيشتر به صورت وام بدهند.
٣- يا بيشتر مبلغ وام را به صورت نقدى و کمى از آن را به صورت کالا با افزايش قيمت تقديم کنند و همان چهار درصد کارمزد را روى قيمت کالا حساب کنند و…

جايگزين وام بانکى ازدواج!

 متأسفانه نظام‌ بانکى جمهورى اسلامى به شهادت بسيارى از مراجع شيعه و سنى ربوى است و به ظاهر اميد خير و صلاح قانون نيست؛ زيرا با ربا چشم و گوش و دل و عقل بانکداران، آفت سراسرى و ابدى مى‌گيرند!
بنابراين چاره اين است که هر فاميل و يا هر محله از شهر و هر روستا يک صندوق ازدواج تهيه کنند و از آن به جوانان وام بدون کار مزد بدهند.

جوان عزيز!

هرگز و هرگز بهار زندگى و صفاى زناشوئى را با آتش ربا و جنگ با الله و ويرانى روزى آغاز نکن با همت بلند و دعا و جهد مسلسل در گوشه و کنار زمين روزىِ الله را دنبال کن. هرگز فکر مکن که يگانه راه سرمايه فقط وام بانکی است! براى هر انسان هفتاد درِ روزى وجود دارد!

در مسايل ربا بايد حساس و دقيق و غيرت داشته باشيم؛ همانطور که بر ناموس غيرت داريم!
اين وام با چهار درصد کارمزد، رباست و اگر کمى تساهل و توجيه کنيم و مهار را شل بگيريم بازهم شبيه به رباست، و شبههٔ ربا هم حرام و واجب الترک است.

 خيرخواه شما: عبدالحکيم سيدزاده