آیه آیه همه جا عطر جنان می‌آید /*/ وقتی از حُسن تو سخن به میان می‌آید جبرئیلی که به آیات خدا مانوس است /*/ بشنود مدح تو را با هیجان می‌آید نمی‌دانم از کجا شروع کنم ای سرور عالی‌قدر ﷺ! می‌ترسم اجل امان ندهد و فرصت نباشد… پس در همین ابتدا می‌گویم ای سر و […]

سرور کائنات حضرت محمّد مصطفى صَلَّى اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمآیه آیه همه جا عطر جنان می‌آید /*/ وقتی از حُسن تو سخن به میان می‌آید
جبرئیلی که به آیات خدا مانوس است /*/ بشنود مدح تو را با هیجان می‌آید

نمی‌دانم از کجا شروع کنم ای سرور عالی‌قدر ﷺ! می‌ترسم اجل امان ندهد و فرصت نباشد… پس در همین ابتدا می‌گویم ای سر و جانم به فدایت! ای رسول الله ﷺ دوستت دارم!

چه بسیار نیکو و چه والا نعمتی بودی و هستی برایمان! چقدر دلسوز و با محبت! چقدر حریص و مشتاق بودی برای کامل کردن رسالت و هدایت اُمتت ﷺ… چه سختی‌ها که نکشیدی و چه دردها که تحمل نکردی و چه ناسزاها که نشنیدی.. اما بازم هم اُمتی اُمتی می‌گفتی و می‌گویی..‌

ای به فدایتان آن دَم که می‌شنیدی کودکان مکه پدر و مادرانشان را صدا می‌زنند و تو در دل نازک خود می‌گفتی من پدر و مادر ندارم، من یتیم هستم و رنگ از چهره مبارکت می‌پرید و بغض آلود می‌شدی و دلتنگ..

ای به فدایت آن دم که سنگها بر سر و صورت مبارکت مثل باران می‌بارید و تو در دل، درد آنانی را داشتی که بر تو سنگ می‌زدند و بر عجز و ناتوانی خود نزد پرودگارت اعتراف می‌کردی و پوزش می‌طلبیدی..

اکنون می‌خواهم به تو بگویم یا رسول اللهﷺ! تو را دوست داریم و از تو پیروی خواهیم کرد.

نویسنده:  ایوب دهبالایی