نویسنده: سینا سعادتمند همه جود سخایم همه وصف شما شد /٭/ حسین بن علی که همه رنگ وفاشد مقام بعد خداوند، محمد مصطفی شد /٭/ برای او نتیجه حسین مقتدا شد ایجاد امنیت و آسایش، برابری و برادری، وفا و مهربانی، عدالت و مساوات، دیانت و مردم سالاری دینی اموری هستند که در ادوار مختلف […]

نویسنده: سینا سعادتمند

همه جود سخایم همه وصف شما شد /٭/ حسین بن علی که همه رنگ وفاشد
مقام بعد خداوند، محمد مصطفی شد /٭/ برای او نتیجه حسین مقتدا شد

ایجاد امنیت و آسایش، برابری و برادری، وفا و مهربانی، عدالت و مساوات، دیانت و مردم سالاری دینی اموری هستند که در ادوار مختلف تاریخ مورد بی‌توجهی عام و خاص قرار گرفته‌اند. اما سلحشورانی نیکنام صفحات وزین تاریخ حیات بشری را با نام و قیام خود مزین کرد‌ه‌اند؛ یعنی اگر اوراق تاریخ را ورق بزنیم و با چشمانی بدون تعصب و جهالت بدان بنگریم نام انسانهای نیک‌سرشتی را خواهیم دید که در برابر این فواجع قیام کرده و ملتی را انگشت به دهان نموده‌اند.
یکی از این انسانهای وارسته سیدنا حسین بن علی – رضی الله تعالیٰ عنه – است که با قیام خویش کوشید تا معروفات را جایگزین منکرات و عدالت را جایگزین ظلمِ ظالمان کند و بستر مناسبی برای وحدت و همدلی مسلمانان آن زمان فراهم نماید تا مردم بتوانند خدای واحد را در سایهٔ عدالت و انسانیت عبادت کنند.
امام حسین در راه وفای به عهد خود شهید شد و تا قیامت نامی نیک و قیامی ماندگار از خود برای همگان به جای گذاشت تا ما میراث‌بر این قیام باشیم.
واقعهٔ کربلا برای همیشه در خزینهٔ خاطرات عمومی ماند؛ زیرا قیام سیدنا حسین رضی الله عنه قیامی از جنس قیام انبیاء – صلوات الله علیهم – برای کاهش منکرات و افزایش معروفات بود.
ما همواره می توانیم از گل سرسبد و سید و سالار جوانان بهشتی سیدنا حسین بن علی – رضی الله عنه- درس مردانگی و شجاعت بگیریم و در میدان سلحشوری موفق‌ترین باشیم.