زن در اسلام با واژه‌های زیبایی هم‌چون مادر، دختر، همسر، خواهر تقدس و کرامت بخشیده ‌است و نیز او را به عنوان موجودی زیبا، ظریف، مستقل و آرامش بخش معرفی نموده است؛ لذا این مهم هم باید از سوی بانوان جامعه درک شود که در غیر این صورت اگر زنان جایگاه و ارزش خویش را […]

سیمای زن در آینه‌ی اسلامزن در اسلام با واژه‌های زیبایی هم‌چون مادر، دختر، همسر، خواهر تقدس و کرامت بخشیده ‌است و نیز او را به عنوان موجودی زیبا، ظریف، مستقل و آرامش بخش معرفی نموده است؛ لذا این مهم هم باید از سوی بانوان جامعه درک شود که در غیر این صورت اگر زنان جایگاه و ارزش خویش را نشناسند در جامعه معضلات و ناهنجاری‌های متعددی رخ می‌دهد.

اسلام برای زنان حقوق و کرامت بی نظیری قائل شده؛ چنانکه در قرآن کریم از آنان نام برده و سوره‌ای مستقلی بنام آنان اختصاص داده است.

در مجموع آیات قرآن کریم در سوره‌های نساء و طلاق و .. می‌توان چنین نتیجه گرفت که خداوند جانب رعایت زن را مورد توجه جدی قرار داده است. زنان هیچ گاه در قرآن کریم جنس دوم شمرده نشده است. و از مهم ترین کرامات نسبت داده شده به زن در قرآن، می‌توان به تقدس مادری اشاره کرد که وی مبنای ساخت شخصیت یک انسان است؛ چنانکه شخصیت کودک با نگرانی، نگاه و تفکر مادر شکل می‌گیرد.

از منظر قرآن کریم زن و مرد دارای هویت یکسان و از موهبت‏‌هاى الهى به یک میزان برخوردار هستند، همچنین آیاتى که هدف آفرینش را بیان مى‏‌کند عمومیت دارد، به نحوی که در آیه ۱۸۹ سوره اعراف می‌فرماید:﴿هُوَ اَلّذى خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَهٍ وَ جَعَلَ منْها زَوجَها لِیَسْکُنَ اِلَیْها﴾؛ اوست که همه شما را از یک تن آفرید و از آن یک تن، زنش را آفرید تا به او آرامش یابد.

همچنین قرآن کریم صراحتا برای زنان از حقوقی در خانه و خانواده و در ارتباط با همسر سخن به میان می‌آورد که در هیچ آئینی مشابه آنان وجود ندارد، حال باید به درک این موضوع رسید که کم کاری و ناآگاهی ما از احکام قرآن و عمل نکردن به آن از کوتاهی مسلمانان نشأت می‌گیرد و در اصل قوانین کاستی وجود ندارد.

خداوند حکیم حریم ظرافت، لطافت زن در بعد فیزیکی و روانشناختی را مورد توجه و عنایت قرار داده است. در این راستا مردان مورد خطاب هستند و مکررا به آنان گوشزد می‌شود که بانوان را تحت آزار و اذیت قرار ندهید و بهترین و پسندیده‌ترین رفتار را با آنان داشته باشید.

در این میان تکالیف مختلفی برای زنان و مردان در نگاه اسلامی ترسیم شده است وجود اختلافات حقوقی بین زنان و مردان بواسطه شرایط روحی و تکوینی آنان است، اما برخی افراد کوته فکر و غرض‌ورز این امر را به بها ندادن و کم ارزش جلوه دادن زن به رخ اسلام می کشند.

زن در تله‌ی افراط و تفریط

قرآن کریم اگر چه مرتبه زن و مرد را یکسان می‌داند اما به تفاوت‌های آنان توجه دارد و قوانین براساس این تفاوت‌ها شکل گرفته است، اما در مکاتب امروزی به دور از تفاوت‌ها به بررسی حقوق و تکالیف زن می‌پردازند. در حالی که خداوند در تشریع قوانین به این تفاوت‌ها توجه ویژه برای برقراری عدالت داشته است.

علت این که در طول تاریخ انسان‌ها نسبت به موضوع زن به افراط و تفریط گرایش پیدا کردند ناشی از واقع بین نبودن مکتب‌های بشری است.

با نگاهی به زندگی افرادی که در مسیر شریعت قدم برداشته‌اند، می‌توان دریافت که آرامش حاصل شده در زندگی خانوادگی آنان حاصل شناخت حقوقی است که اسلام برای زن و مرد در نظر گرفته است.

آیه ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ﴾؛ مردان، سرپرست و نگهبان زنانند» مورد سوء استفاده برخی افراد قرار گرفته است و تعابیر غیرصحیح و غیرواقعی از آن برداشت می‌کنند، در صورتی که قرآن کریم در آیه ۱۹ سوره نساء می‌فرماید: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛ و با آنان، به طور شایسته رفتار کنید».درک غلط از آیه ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ﴾؛ و فراموشی آیه ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ در شأن جامعه اسلامی نیست.

کوتاه سخن اینکه: شایسته است در جامعه، نظام اسلامی و دستورات صریح قرآنی بیش از پیش تبیین و فرهنگ سازی شود تا خرافه و بی سوادی، عاملی برای محروم شدن برخی زنان از حقوق خود نشود و بخشی دیگر از زنان نیز به خاطر عدم آگاهی از منزلتی که قرآن کریم برای زنان متصور شده است اسیر مکاتب پوچ و تهی از فایده برای رسیدن به آرامشی مجازی نشوند.

نویسنده: عبدالوحید عمرزهی