این نشست در شامگاه پنجشنبه مورخه (۲۱ شهریور ۹۸) به میزبانی مدرسه دارالقرآن سراوان برگزار گردید. ✅ مصوبات این نشست به شرح ذیل می باشد: 🔹هیئتی برای برگزاری ازدواج اسلامی در شهرستان سراوان تعیین گردید. 🔹گردانندگان سایت های مدارس علوم دینی در اولین فرصت تشکیل جلسه داده و برای فعالیت منظم و سامان دهی شده […]

شست هم اندیشی علمای سراوان و حومه این نشست در شامگاه پنجشنبه مورخه (۲۱ شهریور ۹۸) به میزبانی مدرسه دارالقرآن سراوان برگزار گردید.

✅ مصوبات این نشست به شرح ذیل می باشد:

🔹هیئتی برای برگزاری ازدواج اسلامی در شهرستان سراوان تعیین گردید.

🔹گردانندگان سایت های مدارس علوم دینی در اولین فرصت تشکیل جلسه داده و برای فعالیت منظم و سامان دهی شده زیر نظر علما با هم تبادل نظر و ارتباط داشته باشند.

🔹همچنین فتوایی که در شبکه های مجازی از طرف یکی از علماء در حال پخش است، بر خلاف مصوبه مجمع فقهی اهل سنت ایران است، وگرفتن وام با باز پرداخت ۴% یا کمتر بیشتر، طبق فتوای مجمع فقهی ناجایز و حرام است.

🔹 مجمع فقهی در مورد تنظیم مجدد جدول نماز های پنج گانه ، تشکیل جلسه داده و در نشست مشورتی دو ماهه بعدی از این موضوع گزارشی را ارائه نماید.

🔵 در پایان، مولانا محمد دهقان معاونت مدرسه دینی عین العلوم گشت بعد از دقایقی نصایح پدرانه، نشست را با دعاء به پایان رسانید.

🔺🔻 همچنین مقرر گردید نشست مشورتی دو ماهه بعدی در «مدرسه انوارالقرآن» واقع در بلوار بهداشت برگزار شود.

🔘 منبع: کانال دارالقرآن سراوان بهمراه تخلیص