شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید در نخستین دیدار دانشجویان شهرستان‌سراوان با علما و اندیشمندان اسلامی روز چهارشنبه‌شب (١٤/آذر/١٣٩٧) سخنرانی کرد. به گزارش سنت‌آنلاین شمه‌ای از سخنان شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، پیشوای مذهبی اهل‌سنت در مراسم دیدار دانشجویان شهرستانهای سراوان، سیب‌وسوران و مهرستان با علما و اندیشمندان اسلامی به شرح ذیل می‌باشد: ٭ هدف تمام ادیان سماوی این […]

شمه‌ای از سخنان شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید در دیدار دانشجویان سراوانشیخ الاسلام مولانا عبدالحمید در نخستین دیدار دانشجویان شهرستان‌سراوان با علما و اندیشمندان اسلامی روز چهارشنبه‌شب (١٤/آذر/١٣٩٧) سخنرانی کرد.

به گزارش سنت‌آنلاین شمه‌ای از سخنان شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، پیشوای مذهبی اهل‌سنت در مراسم دیدار دانشجویان شهرستانهای سراوان، سیب‌وسوران و مهرستان با علما و اندیشمندان اسلامی به شرح ذیل می‌باشد:

٭ هدف تمام ادیان سماوی این بود که انسان خود را از لحاظ اخلاقی، عقیدتی و قرب به اعمال نیک به الله برساند.

٭ دین اسلام خلاصۀ ادیان گذشته و بهترین دینی است که دربردارندۀ برترین برنامه‌ها برای انسان است.

٭ احکام را خداوند وضع کرده تا اخلاق به پایۀ تکمیل برسد و هیچ عملی به اندازۀ اخلاق وزین‌تر نیست.

٭ «خواندن نماز»، «پرداخت زکات»، «تلاوت قرآن» و «حج» از برنامه‌های وضع شدۀ خداوندی‌ست که انسان را به مکارم اخلاق می‌رساند.

٭ انسان با ایمان، مکارم اخلاق و عمل به تمام اعتقادات اسلامی ساخته و با ارزش می‌شود.

٭ هیچ تمدنی برای ساختن انسان همانند دین اسلام نیست، تمام دنیا نیاز به تعلیم قرآن و تعلیمات رسول الله صلی الله علیه وسلم دارند.

٭ درس انسانیت را آن‌حضرت و قرآن به جامعه دادند، تمام کشورهایی غربی در این‌زمینه کمبود دارند و هیچ پیش‌رفت و ترقی‌ای نمی‌تواند این کمبود آن‌ها را برطرف کند.

٭ مسلمانان چنان میراث فرهنگی زیبای قرآن و دین را در اختیار دارند که دنیای غرب از این میراث محروم است.

٭ دنیا بدون علم ساخته نمی‌شود، صنعت و کارخانه‌ها محصول همین علم است، لذا همۀ ما و شما به دانشگاه‌ها هجوم ببریم و دنیا را برای همه بسازیم و هدفمان فقط خدمت به خلق باشد.

٭ فکرها را محدود به خانه و منفعت خویش نکنید، بلکه به فکر جامعه، کشور و دنیا باشید.

٭ بشر نیاز به دو علم روز و علم دین دارد تا بتواند در دنیا و آخرت کامیاب شود.

٭ ریشه تمام علوم برگرفته از علم شریعت است و اولین علمی که خداوند به حضرت آدم تعلیم داد، علم روز بود.

٭ دین، انسان را از تمام مفاسد دنیا حفاظت می‌کند و فراگیری قرآن برای دین حیاتی است.

٭ تمام دنیا در مورد زنان دچار تفریط شده‌اند الا دین اسلام که در این مورد راه اعتدال را برگزیده است.

٭ هیچ کتابی در دنیا بسان قرآن تأثیرگذار نیست و هیچ چیزی بعد از دین و هدایت به اندازۀ علم سازنده نیست، لذا آیندۀ دنیا دست کسانی است که علم کسب می‌کنند.

٭ علم را به خاطر خود علم بخوانید نه به خاطر مدرک، زیرا وقتی که علم کسب کردید همه کشورها نیازمند شما می‌شوند.