سنت‌آنلاین| شورای عالی علمای شهرستان‌های سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن امروز سه‌شنبه ١٢ مهرماه ١٤٠١ ش. نشستی اضطراری تشکیل داد. در این جلسه، علمای چهار شهرستان، طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن اظهار تأسف و محکومیت شدید وقایع خونین جمعهٔ گذشتهٔ زاهدان، به ذکر جزئیات حادثه پرداخته و خواستار پیگیری منصفانهٔ […]

سنت‌آنلاین| شورای عالی علمای شهرستان‌های سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن امروز سه‌شنبه ١٢ مهرماه ١٤٠١ ش. نشستی اضطراری تشکیل داد. در این جلسه، علمای چهار شهرستان، طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن اظهار تأسف و محکومیت شدید وقایع خونین جمعهٔ گذشتهٔ زاهدان، به ذکر جزئیات حادثه پرداخته و خواستار پیگیری منصفانهٔ حوادث مذکور و مجازات بانیان آن و دلجویی از خانواده‌های داغدیده شدند.