همچنانکه حيات علماى حقانى در بيدارى اسلامى تأثير بسزایی دارد، ممات آنان نيز اثر خاص خود را دارد. همانگونه که در حيات خويش محبوب مردم‌اند و هميشه براى آنان دعا مى‌شود، پس از مرگ نيز همراه با دعاى خير به نيکى از آنان ياد مى‌‌شود. به راستى که بر جريدهٔ عالم ثبت شده‌اند. شيوخ حديث؛ […]

شگفتگى حيات و ممات علماى ربانى!همچنانکه حيات علماى حقانى در بيدارى اسلامى تأثير بسزایی دارد، ممات آنان نيز اثر خاص خود را دارد.
همانگونه که در حيات خويش محبوب مردم‌اند و هميشه براى آنان دعا مى‌شود، پس از مرگ نيز همراه با دعاى خير به نيکى از آنان ياد مى‌‌شود. به راستى که بر جريدهٔ عالم ثبت شده‌اند.
شيوخ حديث؛ مولانا سميع الحق، شهيد حقيقى و مولانا محمد يوسف حسين‌پور، شهيد حکمى (عمل جراحى قلب) از اين قافله بودند. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم.

نویسنده: سید عبدالحکیم سیدزاده