سنت‌آنلاين| طالبان روز سه شنبه ٢۶ مرداد ١٤٠٠ برای همه کارکنان دولتی در افغانستان «عفو عمومی» اعلام کرد. به گزارش سنت‌آنلاين به نقل از خبرگزارى‌ها، طالبان روز سه شنبه ٢۶ مرداد ١٤٠٠ طى بيانيه‌اى با اعلام عفو عمومی برای مقامات دولتی از آنها خواست تا به کار خود بازگردند.  در بخشی از این بیانیه آمده […]

سنت‌آنلاين| طالبان روز سه شنبه ٢۶ مرداد ١٤٠٠ برای همه کارکنان دولتی در افغانستان «عفو عمومی» اعلام کرد.

به گزارش سنت‌آنلاين به نقل از خبرگزارى‌ها، طالبان روز سه شنبه ٢۶ مرداد ١٤٠٠ طى بيانيه‌اى با اعلام عفو عمومی برای مقامات دولتی از آنها خواست تا به کار خود بازگردند.  در بخشی از این بیانیه آمده است: «برای همه [کارکنان دولت] عفو عمومی اعلام شده است. در نتیجه شما با اطمینان کامل باید عادات [روزانه] خود را از سر بگیرید.»