عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزالَ طائفةٌ من أمَّتي على الحقِّ منصورينَ لا يضرُّهم من خالفَهم حتّى يأتيَ أمرُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ. ابن ماجه ۱۰، مسلم ۱۹۲۰، ابوداوود ۴۲۵۲ و ترمذي ۲۳۷۹ پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: هميشه گروهى از امت من بر حق هستند و [در جهاد […]

 عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزالَ طائفةٌ من أمَّتي على الحقِّ منصورينَ لا يضرُّهم من خالفَهم حتّى يأتيَ أمرُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ. ابن ماجه ۱۰، مسلم ۱۹۲۰، ابوداوود ۴۲۵۲ و ترمذي ۲۳۷۹
پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: هميشه گروهى از امت من بر حق هستند و [در جهاد با مخالفان حق] از جانب الله نصرت مى‌شوند، مخالفت مخالفان به آنان ضرر نمى‌رساند تا آن که حکم الله مى‌آيد.
براستى که طالبان مصداق اين حديث‌ هستند: بر دين حق‌اند و بابت آن جهاد کردند و تنها از سوى الله نصرت غيبى شدند و مخالفت جهان کفر و منافقين آنان را از بين نبرد بلکه سبب تربيت و زيادت ايمان گشت تا آن که وعده پيروزى محقق شد.
عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّكم مَنصورونَ ومُصيبونَ ومَفتوحٌ لَكُم، فَمن أدرَكَ ذلِكَ منكم فليتَّقِ اللَّهَ، وليأمُرْ بالمعروفِ، ولينهَ عنِ المنكرِ، ومَن يكذبْ علَيَّ متعمِّدًا، فليتبوَّأ مقعدَهُ منَ النّارِ. ترمذى ۲۴۰۷، نسائي ۹۷۴۱ و مسند ۳۶۹۴
پيامبر صلى الله عليه وسلم خطاب به جمعى از صحابه فرمود: ‌به يقين شما از جانب خدا نصرت مى‌شويد و غنائم حاصل مى‌کنيد و براى شما فتوحات پيش مى‌آيد، پس کسانى که از شما اين موارد را دريافتند از الله پروا کنند و به کار خير دستور دهند و از کار زشت بازدارند. و هر کس قصداً بر من دروغ ببندد جايش را از آتش آماده کند.
اين حديث ضمن آن که در مدح مجاهدين صحابه است در آن دستور العمل‌هاى اصولى پس از پيروزى ذکر شده است.
در پرتو اين حديث ضمن تبريک و تهنئت به محضر مبارک طالبان عرض مى‌دارم:
إنَّكم مَنصورونَ: همانا شما نصرت غيبى شديد.
ومُصيبونَ: و غنائم فراوانى به دست آورديد.
ومَفتوحٌ لَكُم: و افغانستان براى شما فتح شد.
فَمن أدرَكَ ذلِكَ منكم فليتَّقِ اللَّهَ: بسيارى از طالبان مجاهد شهيد يا وفات کردند اينک که شما به لطف الله پيروزى را دريافته‌ايد به شکرانه آن در حکومت‌دارى از الله پروا کنيد، و به نام حکومت اسلامى سوء استفاده نکنيد و آن را به مخالفان نفروشيد بلکه اساس سياست‌تان خداترسى باشد و با کسب تقوا خود را کامل کنيد و در جهت تکميل ملت امر به معروف و نهى از منکر کنيد
ومَن يكذبْ علَيَّ متعمِّدًا، فليتبوَّأ مقعدَهُ منَ النّارِ: و در حکومت‌دارى و قانون‌سازى احاديث صحيح را ملاک قرار دهيد نه احاديث جعلى.

✍🏻 عبدالحكيم سيدزاده
مجلس علمى عين العلوم گشت بلوچستان ايران