سنت‌آنلاین| مولانا سید عبدالکریم حسین‌پور، امام جمعهٔ شهر گُشت در بخشی از خطبه‌های روز جمعه (٤ ذی‌الحجه ١٤٤٤ = ۲ تیر ١٤٠۲) با اشاره به اهمیت روزهٔ روز عرفه گفت:

امسال نیز مثل اکثر اوقات در عربستان یک روز زودتر ماه رؤیت شد، عرفات آن‌ها به جای خود همان روزی است که آن‌ها به میدان عرفات می‌روند و به دعا نیایش می‌پردازند.
اما عرفهٔ ما یک روز بعد است و شما یک روز بعد روزه بگیرید.
ثواب روزهٔ روز عرفه همین قدر زیاد است که گناهان یک سال گذشته و یک سال آینده را معاف می‌کند.
البته روزه گرفتن هر یک از این ۹ روز ثوابش زیاد است؛ ولی روزهٔ روز عرفه خیلی مهم است.
من و شما مسائل عبادی خود را طبق افق خودمان انجام می‌دهیم.
شما در عید فطر مشاهده کردید با اینکه دولت جمهوری اسلامی عید اعلام نکرد؛ اما ما عید کردیم.
بارها من خدمت شما عرض کرده‌ام که ما طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در مناطقی که اکثریت اهل‌سنت هستند آزادیم که طبق برداشت فقه خودمان مسائل عبادی خود را انجام بدهیم.
برخی از کسانی که خود به سلفیت نسبت می‌دهند حرف‌ها و سخن‌هایی می‌زنند که عبادت‌های شما خراب شده‌اند؛ به این‌ها اصلاً توجه نکنید.
همان مسائلی که علمای شما بر منبر بیان می‌کنند را بگیرید.
مطمئن باشید هیچ وقت علما روزه‌ها و عبادات شما را به گردن نمی‌گیرند، ما از حق عبادات خود بر نمی‌آییم چطور حق ده‌ها هزار و میلیون‌ها نفر را بر گردن خود بگیریم.
لذا هم عرفه و هم عید ما یک روز از عربستان عقب‌تر هستند.