در برخی از مناطق دنيا نعمت مادی از قبيل باران و… بر مبنای سنت الله و شرايط منطقه‌ای فراوان است تا بدين طريق مردم آن مناطق امتحان و ابتلاء شوند. باز در برخی مناطق، نعمت معنوی و… به‌وفور يافته می‌شود؛ اما نعمت مادی از قبيل باران و… کمبود است تا بدين طريق مردم اين مناطق […]

در برخی از مناطق دنيا نعمت مادی از قبيل باران و… بر مبنای سنت الله و شرايط منطقه‌ای فراوان است تا بدين طريق مردم آن مناطق امتحان و ابتلاء شوند.

باز در برخی مناطق، نعمت معنوی و… به‌وفور يافته می‌شود؛ اما نعمت مادی از قبيل باران و… کمبود است تا بدين طريق مردم اين مناطق امتحان شوند.

حضرت شيخ الاسلام در نماز جمعۀ ديروز زاهدان خطاب به مردم قحط زده فرمود:

الله به شما اراده خير دارد؛ می‌خواهد به شما از طريق سنت که دعا و استغفار باشد باران عنايت کند.

آری! دعا برای باران نوعی عبادت است، دعا وظيفه ما بندگان است و اين خود هدف و اصل عبادت است، نتيجه دعا برنامه او تعالی است.

امروز با زاری و الحاح و يقين به اجابت دعا و حضور قلب از اربابمان که نام او پر خير و برکت است، آب مبارک آسمانی را عاجزانه درخواست می‌کنيم و از گناهانمان که مانع نزول رحمت و برکات آسمانی است آمرزش و پوزش می‌خواهيم، ان شاء الله.

صلی الله علی محمد وآله.

نویسنده: عبدالحكيم سيدزاده