در گزارش‌های تاریخی اسنادی به ما می‌رسد که حاوی نکات مهمی است و می‌تواند ما را در پیشبرد هر چه انسانی‌زیستن یاری رساند. یکی از گزارش‌های جالب توجه، گزارش «نسبت فامیلی سادات حسینی با خلیفه اول مسلمانان، ابوبکر» است. برای افرادی حتماً تعجب‌آور است که بدانند که خاندان سادات با خلیفه اول ابوبکر بن ابی […]

عبرتِ وحدتِ سیاسی، گزارشی در نسبت فامیلی «سادات» با «خلیفه اول»در گزارش‌های تاریخی اسنادی به ما می‌رسد که حاوی نکات مهمی است و می‌تواند ما را در پیشبرد هر چه انسانی‌زیستن یاری رساند.

یکی از گزارش‌های جالب توجه، گزارش «نسبت فامیلی سادات حسینی با خلیفه اول مسلمانان، ابوبکر» است. برای افرادی حتماً تعجب‌آور است که بدانند که خاندان سادات با خلیفه اول ابوبکر بن ابی قحافه نسبت فامیلی و خونی دارند.

این گزارش را معمولاً در کتاب‌های تاریخی یا زندگانی امامان شیعه ذکر نمی‌کنند یا از آن سرسری می‌گذرند و بدون هیج توجیهی تکذیبش می‌کنند.

دستیابی و توجّه به این گزارش سند محکمی است برای کسانی که در رعایت حقوق برادران و خواهران مسلمان خود دنبال حجت شرعی می‌گردند.

اینک با چند مقدمه گزارش را تقدیم می‌کنم:

محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم، مدعی نبوت در دین اسلام است. او زنی داشت به نام خدیجه که سال‌ها با وی زندگی کرد. دختری محبوب داشت به نام فاطمه که در سنین جوانی فوت نمود، فاطمه همسر علی بن ابی طالب، مادر حسن بن علی و حسین بن علی است. محمد در سال یازدهم هجری، بر اثر یک بیماری از دنیا رخت بست.

ابوبکر بن ابی قحافه، اولین خلیفه بعد از پیام‌آور اسلام است. محمد بن عبدالله، عایشه دختر جوان ابوبکر را به همسری برگزید. بدین ترتیب محمد، داماد ابوبکر نیز محسوب می‌شود. ابوبکر بنابر مشهورات چهار فرزند داشت به نام‌های: اسماء، عائشه، عبدالرحمن و محمد.

امام چهارم شیعیان امامیه علی بن الحسین و نواده علی بن ابی طالب است، او پدر امام پنجم شیعیان امام باقر است.

مادر امام باقر زنی به نام اُم عبدالله و دختر حسن بن علی و نواده امام علی است.  امام باقر فرزند این دو عموزاده سر سلسله سادات “حسنی و حسینی” است. از این طریق امام باقر از دو نسل به پدربزرگش امام علی می‌رسد. (الارشاد شیخ المفید،ص۵۰۶)

محمد بن ابوبکر فرزندی داشت به نام قاسم، او نواده خلیفه اول مسلمین و فقیه مورد وثوق امام سجاد محسوب می‌شد. قاسم با دیگر نواده ابوبکر (دخترعموی خود) که فرزند عبدالرحمن بن ابوبکر به نام اسماء است ازدواج می‌کند و حاصل این پیوند فرزندی به نام “اُم فروه” است. از این طریق اُم فروه از دو نسل به پدربزرگش ابوبکر می‌رسد. (معجم الرجال الحدیث الخوئی،ج۱۵،ص۴۹)

امام باقر شیفته اُم فروه شد و به همراه مادر خود و پدرش امام سجاد به خواستگاری نواده ابوبکر دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر رفتند. اُم فروه خواستگاری امام باقر را پذیرفت و نتیجه این پیوند، فرزندی به شهرتِ امام جعفرصادق، پیشوای ششم شیعیان است. به همین علت امامان و سادات بعد از امام صادق همگی یک جدّشان به ابوبکر و جدّ دیگرشان به امام علی می‌رسد و با یکدیگر قرابت فامیلی دارند.

امام جعفرصادق خود در حدیثی به این نکته اشاره دارند:

“اُم فروه بنت قاسم بن محمد بن ابوبکر قال : و هی اُم الصادق و اُمها : اسماء بنت عبدالرحمن بن ابوبکر، و لذا قال الصادق: ولدنی ابوبکر مرتین”. (قاموس الرجال،ج۱۲،ص۲۱۳)

حتی زمانی که کسانی نزد امام جعفرصادق به پدربزرگش ابوبکر بن ابی قحافه دشنام گفته یا بد زبانی می‌کنند، می‌گوید:”و قال الصادق: ابوبکر الصدیق جدّی، و هل یسبّ احد آبائه؟ – ابوبکر صدیق پدربزرگم است و آیا کسی پدربزرگش را مورد دشنام و بدگویی قرار می‌دهد؟”. (شرح احقاق الحق مرعشی،ج۱،ص۳۰)

نویسنده: محمد موسوی عقیقی/ کانال نویسنده