علیم یارمحمدی نمایندۀ مردم شریف زاهدان در مجلس شورای اسلامی «استفاده از معلمان فارس» و «فاصلۀ مدارس روستایی» در سیستان و بلوچستان را از محورهای بازماندگی از تحصیل در مناطق روستایی این استان عنوان کرد. به گزارش سنت‌آنلاین، علیم یارمحمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانۀ ملت محور بازماندگی از تحصیل مدارس روستایی بلوچستان را «استفاده […]

علت عمدۀ افت تحصیلی با «معلمان فارس» و «فاصله مدارس روستایی»علیم یارمحمدی نمایندۀ مردم شریف زاهدان در مجلس شورای اسلامی «استفاده از معلمان فارس» و «فاصلۀ مدارس روستایی» در سیستان و بلوچستان را از محورهای بازماندگی از تحصیل در مناطق روستایی این استان عنوان کرد.

به گزارش سنت‌آنلاین، علیم یارمحمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانۀ ملت محور بازماندگی از تحصیل مدارس روستایی بلوچستان را «استفاده از معلمان فارس» و «فاصلۀ مدارس روستایی» بیان داشت و افزود: آمار بازماندگان از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان و در فاصله سنی بین ٦ تا ١٨ سال، بر اساس آمارهای رسمی خود وزارت آموزش و پرورش ١٢١ هزار نفر است که از این میزان، ١٩ هزار نفر آن متعلق به شهر زاهدان است.

یارمحمدی دربارۀ علت این بازماندگی از تحصیل افزود: فضای آموزشی، کادر آموزشی، فاصله مدارس از یک‌دیگر و جایابی آن‌ها، دو زبانه بودن و استفاده از مشارکت خود مردم از شاخص‌های بازماندگی از تحصیل است.

وی در ادامه افزود: رفت و آمد دانش‌آموزان از روستایی به روستای دیگر برای رفتن به مدرسه، مشکل است و همین امر یکی از محورهای بازماندگی از تحصیل است.