شگفت انگیز دانستن قرآن فقط به مسلمانانی که این کتاب برایشان ارجمند و مورد احترام است، مربوط نمی شود بلکه غیر مسلمانان نیز آن را کتابی شگفت انگیز می دانند و حتی افرادی نیز که به شدت از اسلام متنفرند، به شگفت انگیز بودن آناقرار می کنند. عنوان کتاب: قرآن کتابی شگفتانگیز تألیف: گر ی […]

شگفت انگیز دانستن قرآن فقط به مسلمانانی که این کتاب برایشان ارجمند و مورد احترام است، مربوط نمی شود بلکه غیر مسلمانان نیز آن را کتابی شگفت انگیز می دانند و حتی افرادی نیز که به شدت از اسلام متنفرند، به شگفت انگیز بودن آناقرار می کنند.

عنوان کتاب: قرآن کتابی شگفتانگیز
تألیف: گر ی میلر
ترجمه: صلاح الدین توحید ی
موضوع: اعجاز و فضایل قرآن، قرآن و علوم
نوبت انتشار: اول (دیجیتال)
تاریخ انتشار: آبان (عقرب) ١٣٩٤شمسی، ١٤٣٦ هجری

منبع: کتابخانه عقیده

برای دانلود فایل پی دی اف کتاب اینجا کلیک کنید