در ابتدای امر تعریف از فرزند را باید بیاموزیم فرزند یعنی نسل، حال آنکه باید بیندیشیم که چه نسلی از خود می گذاریم. تربیت فرزند از امور مهمی هست که هر شخصی به آن باید همت‌گمارد اما تازگی ها ورود پر سرعت فضاهای مجازی و انواع موادهای صنعتی دیگر مسئولیت اولیای فرزندان را بیشتر کرده […]

فرزندانمان را دریابیمدر ابتدای امر تعریف از فرزند را باید بیاموزیم فرزند یعنی نسل، حال آنکه باید بیندیشیم که چه نسلی از خود می گذاریم.
تربیت فرزند از امور مهمی هست که هر شخصی به آن باید همت‌گمارد اما تازگی ها ورود پر سرعت فضاهای مجازی و انواع موادهای صنعتی دیگر مسئولیت اولیای فرزندان را بیشتر کرده است، یک پدر نمی داند که فرزندش با تبلت و گوشی با چه کسانی در ارتباط است، و از طرف دیگر نیز نمی داند وقتی فرزندش را به مدرسه می رود چه با چه افرادی معاشرت می‌کند، دل خوش کرده‌ایم فرزندمان به مدرسه می رود اما از آن سو از عواقب آن بی خبریم، این مسئله بیان‌گر این نیست که فرزندان دیگر به مدارس نفرستیم، بلکه تلنگری است برای دقت بیشتر بر روی حرکات و ارتباطات و افکار فرزندانمان .
اما آنچه لازم است تا برای دقت بیشتر رفتار فرزندانمان انجام دهیم:
۱- در شبانه روز والدین یک ساعت را اختصاص دهند برای فرزندان در رابطه با رفتارهای خوب و بد اشخاص؛
۲- تعارفات و احتیاط ها را برداشته و رو راست مسائل را برای فرزندان شفاف سازی نمایند؛
۳- فرزند را با بهمراه خود به مسجد بیاورد و اُنس فرزند را با نماز و قرآن بیشتر گرداند، نماز و قرآن خواندن والدین بر کنترل فرزندان تاثیر زیادی دارد .
۴- دعا کردن برای فرزندان، انبیاء و اولیاء برای فرزندانشان بسیار دعا می کردند، در آیات قرآن و احادیث دعاهای ویژه ای برای فرزندان یاد شده است، لازم است تا برای اصلاح فرزند و نسل و ذریه خویش همیشه دعاگو‌ باشیم.
دعاهای مهم برای فرزندان :
دعای حضرت ابراهیم (ع) برای فرزندانش:
«رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء».
ترجمه: پروردگارا من را و فرزندانم را برپا دارنده نماز قرار بده و دعای من را بپذیر.
دعای بندگان ویژه الله:
«ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما».
ترجمه: پروردگارا از همسران ما و فرزندان ما برای ما روشنی چشم قرار بده و ما را پیشوای پرهیزگاران قرار ده.

✍🏻 احمد حسنی ماخونیک