مطابق با مصوبه مجمع فقهی اهل سنت ایران، هر شخصی که 87 گرم و 479 سوت ( هشتاد هفت گرم و نیم ) طلا یا به اندازه همین مقدار طلا، پول و سرمایه داشته باشد و بر آن یک سال قمری گذشته باشد، زکات بر وی واجب می شود.

محاسبه زکات

سوال:

مبنای محاسبه زکات چگونه است؟

جواب :

مطابق با مصوبه مجمع فقهی اهل سنت ایران، هر شخصی که ۸۷ گرم و ۴۷۹ سوت ( هشتاد هفت گرم و نیم ) طلا یا به اندازه همین مقدار طلا، پول و سرمایه داشته باشد و بر آن یک سال قمری گذشته باشد، زکات بر وی واجب می شود.

شخص ابتدا کل سرمایه خود را محاسبه کند، آنچه به مردم بدهکار است را از کل سرمایه کسر کند، الباقی اگر به حد نصاب زکات رسید، از هر یک میلیون تومان ۲۵ هزار تومان به عنوان زکات بدهد.

اگر می خواهد به صورت درصد محاسبه کند، دو و نیم درصد مبلغ سرمایه را محاسبه کند و به عنوان زکات بدهد.

 

ضمناً می‌توانید سؤالات خود را در قسمت ثبت دیدگاه (در پایین صفحه) بپرسید.

 

توضیح و تشریح مسائل زکات توسط مولانا عبدالحکیم سیدزاده استاد تفسیر و حدیث حوزه عین العلوم گشت سراوان