جلسهٔ پرسش و پاسخ شرعی دارالإفتاء عین‌العلوم گشت

جلسهٔ پرسش و پاسخ شرعی
پاسخ سؤالات توسط مفتی محمدزکریا دهواری استاد فقه و حدیث مدرسهٔ علوم دینی عین‌العلوم گشت

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲
دارالإفتاء عین العلوم گُشت