انسان‌ها، احزاب و حکومت‌هایی که برای جامعه مضرّاند مصداق بارز «ضرار» هستند. مسجد مکی، نمازگزاران، حامیان و امام آن، نماد تقویٰ، طهارت و انسانیت هستند.    

 انسان‌ها، احزاب و حکومت‌هایی که برای جامعه مضرّاند مصداق بارز «ضرار» هستند.
مسجد مکی، نمازگزاران، حامیان و امام آن، نماد تقویٰ، طهارت و انسانیت هستند.

 

 

  • نویسنده : استاد عبدالحکیم سیدزاده