سومین نشست هم‌اندیشی مجمع فقهی اهل‌سنت خراسان با حضور علمای از استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، صبح پنجشنبه (۵/مهر/١٣٩٧) با میزبانی مدرسه علوم دینی احناف خواف برگزار شد. به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از  کانال تلگرامی حوزه احناف خواف، سه موضوع «استفاده از حق حبس جهت دریافت مهریه عندالمطالبه»، «دریافت خسارت افت قیمت در تصادفات […]

سومین نشست هم‌اندیشی مجمع فقهی اهل‌سنت خراسان با حضور علمای از استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، صبح پنجشنبه (۵/مهر/١٣٩٧) با میزبانی مدرسه علوم دینی احناف خواف برگزار شد.

به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از  کانال تلگرامی حوزه احناف خواف، سه موضوع «استفاده از حق حبس جهت دریافت مهریه عندالمطالبه»، «دریافت خسارت افت قیمت در تصادفات خودرو» و «عُشر در پیاز زعفران» توسط اعضای این مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که مفتیان و علمای استان خراسان حضور داشتند، پس از قرائت تعدادی از مقالات و بحث و تبادل‌نظر پیرامون هر یک از سه موضوع فوق، موارد زیر به تصویب رسید:

استفاده از حق حبس جهت دریافت نفقه و مهریه

در رابطه با موضوع فوق دو دیدگاه وجود دارد؛ امام ابوحنیفه (رحمه‌الله) بر این باورند که زوجه پس از تمکین خاص یا خلوت صحیحه می‌تواند تا دریافت کامل مهریه‌اش از حق حبس استفاده کند. صاحبین (رحمهماالله) می‌فرمایند که زوجه در این صورت اجازه استفاده از حق حبس را ندارد.

الف) قول معتمد و راجح در این رابطه قول امام ابوحنیفه (رحمه‌الله) است، مگر در صورت اثبات هر یک از موارد ذیل که فتوا به قول صاحبین گنجایش دارد؛

۱- مهریه زوجه به حدی بالا باشد که پرداخت آن به‌طور نقدی در توان زوج نباشد و مطالبه‌ی نفقه براساس حق حبس و عدم اجازه‌ی قاضی برای ازدواج مجدد باعث عسر و حرج و مشکلات واقعی برای شوهر گردد.

۲- بدرفتاری و ناسازگاری از ناحیه‌ی زوجه ثابت گردد.

ب) در صورتی‌که مهریه نخست “موجل” درج شده و سپس براساس قانون با قید عندالطلب به “معجل” تبدیل گردد، این امر از قبیل “تعجیل بعد التاجیل” محسوب می‌شود، ولی زوجه اجازه‌ی استفاده از حق حبس را ندارد.

ج) در صورتی که مهریه معجل توسط یکی از مراجع ذی‌صلاح و یا با توافق طرفین قسط‌بندی شود به “مهر موجل” تبدیل می‌گردد و حق حبس از زوجه ساقط می‌شود.

د) قید “عندالمطالبه” مهر معجل، و قید “عندالإستطاعه” مهر موجل به شمار می‌آید.

ضمناً مجمع فقهی، مسئولین دفاتر ثبت ازدواج را توصیه می‌نماید تا مهریه‌ای که در عقدنامه‌های عادی در بخش «موجل» درج گردیده را در قسمت «عندالإستطاعه» و آنچه به عنوان «معجل» نوشته شده در بخش «عندالمطالبه» ثبت گردد تا ثبت عادی با ثبت قانونی هماهنگ شود؛ مگر اینکه با توافق و رضایت زوجین تغییر یابد.

دریافت خسارت افت قیمت در تصادفات رانندگی

در این موضوع مقالات متعددی قرائت گردید و بعد از تبادل‌نظر، رأی نهایی به جلسه بعد و تحقیق بیشتر موضوع موکول گردید.

عشر در پیاز زعفران

در صورتی که گُل زعفران مقصود بالزرع باشد و به قصد برداشت گُل کشت شود، پیاز زعفران عُشر ندارد. اما در صورتی که پیاز زعفران مقصود بالزرع قرار گیرد و آن را به قصد فروش بعد از دو یا سه سال بکارند، در پیاز زعفران نیز عُشر لازم می‌گردد.