ننالم از كسی می‌نالم از خويش/ كه ما شايان شأن تو نبوديم ▫️رسول مكرم اسلام صلّی‌الله‌‌عليه‌وسلّم مظهر عنايات خداوندی بر جهانيان بود. هيچ قشر و طبقه‌ای نيست كه از نور آن آفتاب عالم‌تاب پرتو نگرفته و از فيض رحمت و مهربانی‌اش بهره‌ای حاصل نکرده باشد. علامه سيدابوالحسن ندوی رحمه‌الله‌ در كتاب «به سوی مدينه» دراین‌باره […]

ننالم از كسی می‌نالم از خويش/ كه ما شايان شأن تو نبوديم

▫️رسول مكرم اسلام صلّی‌الله‌‌عليه‌وسلّم مظهر عنايات خداوندی بر جهانيان بود. هيچ قشر و طبقه‌ای نيست كه از نور آن آفتاب عالم‌تاب پرتو نگرفته و از فيض رحمت و مهربانی‌اش بهره‌ای حاصل نکرده باشد.
علامه سيدابوالحسن ندوی رحمه‌الله‌ در كتاب «به سوی مدينه» دراین‌باره می‌نویسد:
«هيچ كسی احسانی همچون احسان پيامبر به جهان و جهانيان عرضه ننموده است. جا دارد كه همه انسانهای جهان بر خود ببالند كه در نوع آنها انسانی پيدا شده كه مايۀ افتخار و سربلندي انسانيت است. اگر حضرت محمد صلی‌الله‌عليه‌وسلم به رسالت مبعوث نمی‌شد، امروز دنيا در چه وضعی به‌سر مي‌برد و ما بهترين نمونه و الگوي شخصيت، چه كسی را ارائه می‌داديم؟ حقا كه پيامبر اكرم صلی‌الله‌عليه وسلم نشانۀ بارز عظمت و شكوه انسانيت است. او تنها برای يك ملت فرستاده نشده و مختص يك كشور و يك سرزمين نیست. شايسته است كه فرزندان آدم بر خود ببالند، زيرا آنها از جملۀ موجوداتی هستند كه حضرت محمد صلی‌الله‌عليه وسلم، كه نمونۀ كامل انسانيت است، در ميان آن ظهور كرده است. همچنين در ميان انسانها هيچ قشری وجود ندارد كه لطف و محبت رسول‌اكرم صلی‌الله‌عليه‌وسلم مستقيم يا غيرمستقيم بر آنان سايه‌گستر نشده باشد. آيا به مردان احسان ننمود؟ آيا به آنها مردانگی و جوانمردی و انسانيت نياموخت؟ آيا به زنان احسان نفرمود؟ آيا او نبود كه حقوق زنان را بيان كرد، رعايت حقوقشان را بر مردان واجب شمرد، و فرمود بهشت زير پاي مادران است؟ هم ايشان بود كه به درماندگان و ضعفا احسان نموده، از آنان پشتيباني كرد و به‌شدت نسبت به هر گونه ظلم و ستم در حق آنها مخالفت ورزيد و فرمود: از آه و نفرين مظلوم و ستمديده بترسيد زيرا بين دعای ستمديده و خداوند هيچ‌گونه حجاب و حايلي وجود نداشته و دعايش به زيور اجابت مزين خواهد شد. از اين رو خداوند می‌فرمايد: «من نزد شكسته‌دلان هستم».

▫️آيا او به فرمانروايان و قدرتمندان احسان نكرده است؟ او بود كه وظيفۀ هريك از آنان را در قبال مسئوليت‌شان بيان كرد و به برقراركنندگان قسط و عدالت اجتماعی، نويد كاميابي داد و فرمود: پادشاه عادل در سايۀ عنايت پروردگار قرار می‌گيرد.
آيا او بر تجار و بازرگانان منت ننهاد؟ او بود كه ارزش و فضيلت تجارت و بازرگاني را مطرح ساخت، خود نيز تجارت كرد و اعلام فرمود: بازرگانان راستگو و متدين در بهشت در كنار من قرار خواهند گرفت.
كارگران در سايۀ لطف و مرحمتش قرار گرفتند. كسی را در جهان سراغ نداريم كه مانند او از طبقۀ زحمتكش و كارگر دفاع نموده و دستور دهد كه مزد كارگر را قبل از خشك كردن عرقش به وي بپردازيد.
تنها انسانها هم نبودند كه مديون لطف و احسان آن‌حضرت قرار گرفتند، بلكه او به حيوانات هم به نظر لطف و ترحم نگريست و فرمود كه تأمين خوراك و استراحت برای هر موجودی كه دارای حيات و احساس است صدقه به‌شمار می‌رود.
▫️كاش انسان‌ها اين عطيۀ سترگ الهی را قدر می‌دانستند و بر وجودش افتخار مي‌نمودند.متأسفانه كوردلان بی‌ادب و خفاش‌صفت، نه تنها خود را مديون احسانات نبی مكرم حضرت محمد مصطفی صلّی‌الله‌‌عليه‌وسلّم نمی‌دانند كه با الهام از ابليس به ساحت مقدس و مبارك نبی رحمت اهانت نموده و او را اذيت و آزار مي‌رسانند و بدين طريق مستحق لعنت قرارمی‌گيرند، به‌راستی كه از ابليس و پيروانش توقعي جز اين نيست. خداوند متعال خطاب به پيامبرش مي‌فرمايد: «و كذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم إلي بعض زخرف القول غروراً و لوشاء ربّك ما فعلوه فذرهم و ما يفترون. و لتصغي إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالأخرة و ليرضوه و ليقترفوا ما هم مقترفون» (انعام:۱۱۳ـ ۱۱۲)؛ «و بدينسان براي هر پيامبري دشمني از شياطين انس و جن قرار داديم؛ برخي از آنان سخنان فريبندۀ بی‌اساسی را برای فريب، به برخی ديگر القا می‌كنند. و اگر پروردگارت می‌خواست، اين كار را نمی‌كردند. پس آنان را با افترايشان واگذار تا دلهای كسانی كه به آخرت ايمان ندارند بدان (مزخرفات) گرايش يابد و آن را بپسندند و مرتكب هر چيزی شوند كه می‌خواهند».
▫️بخشی از سرمقالۀ شمارۀ ۲۵ مجلۀ ندای اسلام

✍🏻مفتی محمدقاسم قاسمی/ کانال مجلۀ ندای اسلام