مسجد جامع  بزرگ اهل سنت واشنگتن در خيابان‌ ماساچوست‌ در شهر واشنگتن‌ آمریکا واقع‌ شده‌ است‌. عمده‌ى‌ كشورهاى‌ اسلامى ‌در ساختن‌ اين‌ مسجد مشاركت‌ داشته‌اند.   تاریخچه بنا اين‌ مسجد در سال‌ ۱۹۴۵ ميلادى‌ تأسيس‌ گرديده‌ است‌. در آن‌ هنگام‌ سفير تركيه‌ در واشنگتن ‌وفات‌ يافته‌ بود و مسلمانان‌ به ‌علت‌ عدم‌ وجود مكانى‌ جهت‌ برگزارى‌ نماز ميت‌ و انجام‌ مراسم‌ […]

مسجد جامع  بزرگ اهل سنت واشنگتن در خيابان‌ ماساچوست‌ در شهر واشنگتن‌ آمریکا واقع‌ شده‌ است‌. عمده‌ى‌ كشورهاى‌ اسلامى ‌در ساختن‌ اين‌ مسجد مشاركت‌ داشته‌اند.

 

تاریخچه بنا

اين‌ مسجد در سال‌ ۱۹۴۵ ميلادى‌ تأسيس‌ گرديده‌ است‌. در آن‌ هنگام‌ سفير تركيه‌ در واشنگتن ‌وفات‌ يافته‌ بود و مسلمانان‌ به ‌علت‌ عدم‌ وجود مكانى‌ جهت‌ برگزارى‌ نماز ميت‌ و انجام‌ مراسم‌ ترحيم ‌وى‌ با مشكل‌ و تنگنا مواجه‌ شده‌ بودند. از اين‌ رو اين‌ مسجد در قطعه‌ زمينى‌ وسيع‌ پايه‌‌گذارى ‌گرديد تا به‌ عنوان‌ يك‌ مسجد جامع‌ و يك‌ مركز اسلامى‌ مورد استفاده‌ى‌ مسلمانان‌ ساكن‌ در واشنگتن‌ قرار گيرد. عمليات‌ ساختمانى‌ آن‌ چند سال‌ طول‌ كشيد. و سرانجام‌ در سال‌ ۱۹۵۷ با حضور آيزن‌هاور رئيس‌ جمهورى‌ آمريكا اين‌ مسجد افتتاح‌ گرديد. عمده‌ى‌ كشورهاى‌ اسلامى‌ كه ‌نمايندگى‌هايى‌ در شهر واشنگتن‌ داشتند در تأسيس‌ و تكميل‌ آن‌ مشاركت‌ كردند و پيمانكار لبنانى، ‌يوسف‌ حوار بر كارهاى‌ ساختمانى‌ آن‌ نظارت‌ داشته‌ است‌.

ساختار بنا

اين‌ مسجد بر اساس‌ يك‌ سبك‌ اسلامى‌ متناسب‌ با معمارى‌ عام‌ امريكايى‌ ـ كه‌ به‌ تقليد از معمارى ‌يونانى‌ در آن‌ گرايش‌ به‌ ساخت‌ ورودهاى‌ عريض‌ و وسيع‌ و برخوردار از ستون‌‌هاى‌ بلند وجود دارد ـ ساخته‌ شده‌ است‌. گلدسته‌ى‌ مسجد واشنگتن‌ بر اساس‌ سبك‌ مصرى‌ بر فراز ورودى‌ مسجد و با بدنه‌اى‌ قطور ساخته‌ شده‌ است‌. مدخل‌ مسجد عريض‌ و وسيع‌ است‌ و مراجعان‌ از طريق‌ يك ‌پلكان‌ مرمرين‌ به‌ آن‌ وارد مى‌شوند. مدخل‌ خود از پنج‌ طاق‌ متكى‌ بر چهار ستون‌ مرمرين‌ تشكيل‌ يافته‌ است‌.

مسجد داراى‌ يك‌ نمازخانه‌‌ى‌ وسيع‌ است‌ كه‌ سقف‌ آن‌ بر ستون‌‌هاى‌ ضخيم‌ مرمرين‌ استوار شده‌است‌ و ستون‌‌ها نيز داراى‌ سر ستون‌‌هاى‌ مرتفعى‌ هستند. طاق‌ هاى‌ درون‌ مسجد كنگره‌‌ دارند، و محراب‌ مسجد محرابى‌ مرمرين‌ و شبيه‌ محراب‌ مسجدالرفاعى‌ شهر قاهره‌ است‌. منبر در شهر قاهره‌ و به‌ سبك‌ منبر مسجد جامع‌ محمدعلى‌ پاشا ساخته‌ شده‌ است‌.

عمده‌ى‌ كشورهاى‌ اسلامى ‌در ساختن‌ اين‌ مسجد مشاركت‌ داشته‌اند. كاشى‌ اين‌ مسجد از تركيه‌ است‌؛ كه‌ كاشى‌‌هاى‌ بسيار بديع‌ و زيبا به‌ دو رنگ‌ آبى‌ و سفيد است‌. قالى‌هاى‌ اين‌ مسجد ايرانى‌ است‌؛ كه‌ از جمله‌ى اين‌ قالى‌‌ها، يك ‌قالى‌ ارزشمند به‌ اندازه‌ى‌ ۲۰ در ۴۰ قدم مى‌باشد. چلچراغ‌ بزرگ‌ اين‌ مسجد كه به وزن‌ دو تن‌ است از مس‌ و در مصر ساخته‌ شده‌ است‌. تعداد قطعاتى‌ كه‌ منبر اين‌ مسجد را تشكيل‌ مى‌دهند ۱۲ هزار قطعه‌ از چوب‌ آبنوس‌ است‌ كه‌ در مصر ساخته‌ شده‌ و روى‌ اسكلت‌ چوبى‌ منبر سوار شده‌اند. در وسط‌ حياط‌ مسجد يك‌ فواره‌ى‌ مرمرين‌ وجود دارد. در سمت‌ راست‌ و چپ‌ آن‌ مركز فرهنگى‌ اسلامى‌، و در برابر آن‌ نمازخانه‌‌ى‌ مسجد است‌. تعيين‌ قبله اين‌ مسجد را يكى‌ از ستاره‌‌شناسان‌ خبره‌ و متخصص‌ بر عهده‌ داشته‌ است‌. سنگ‌‌هاى‌ مسجد از كوه‌هاى‌ سنگ‌ سفيد و صاف‌ آلاباما آورده ‌شده‌ است‌.

بناى‌ مسجد به‌ تنهايى‌ در حدود يك‌ ميليون‌ و ۲۵۰ هزار دلار هزينه‌ داشته‌ است‌. نمازخانه‌ى‌ مسجد گنجايش‌ سيزده‌ هزار نمازگزار دارد‌. آن‌ چه‌ به‌ زيبايى‌ و درخشش‌ مسجد مى‌افزايد فضاى‌ سبز زيبايى‌ است‌ كه‌ از چهار طرف‌ مسجد را دربرگرفته‌ است‌. مركز فرهنگى‌-اسلامى‌ وابسته‌ به‌ مسجد يكى‌ از مهم‌ترين‌ و عظيم‌ترين‌ مراكز اسلامى‌ آمريكا به‌ شمار مى‌آيد و كتابخانه‌‌اى‌ باشكوه‌ در آن‌ قرار دارد.

منبع: د.حسين‌ مؤنس‌، المساجد، ص‌ ۳۵۵،