حق‌گویان، در طول تاریخ حقایق را هر چند که برای برخی حکام و مردم کوتاه فکر تلخ بوده به صراحت بیان نموده و پروا نکرده‌اند؛ چون آنان سخنگوی دین اسلام بوده‌اند نه شیپور و چاپلوس حکومت‌های وقت! شیخ‌الاسلام عبدالحمید از همان قافله است که با حکمت، دلسوزی‌ می‌فرماید . تبیین و تذکرات ایشان نسبت به […]

 حق‌گویان، در طول تاریخ حقایق را هر چند که برای برخی حکام و مردم کوتاه فکر تلخ بوده به صراحت بیان نموده و پروا نکرده‌اند؛ چون آنان سخنگوی دین اسلام بوده‌اند نه شیپور و چاپلوس حکومت‌های وقت!
شیخ‌الاسلام عبدالحمید از همان قافله است که با حکمت، دلسوزی‌ می‌فرماید .

تبیین و تذکرات ایشان نسبت به بیماری‌های مختلف از قبیل سیاسی، اجتماعی و فعالیت‌های تفرقه افکن مذهبی در کشور ایران عزیز به نیت خیرخواهی، اصلاح و نجات کشور از هر نوع تهدید است نه از روی غرض.

شایسته است که مخاطبان مولانا با حوصله و سعه صدر و به‌دور از تعصب، تجویزات ایشان را هر چند که داروی تلخ‌اند استفاده کنند تا ایران عزیز از انواع بیماری‌ها شفا یابد و صحیح و سالمترین کشور جهان باشد.

✍🏻 عبدالحكيم سيدزاده