۱. مصائب و مشکلات نتیجه اعمال انسان است. ۲. انسان برای رفع مصیبت، به الله جل جلاله رجوع کند و از گناهان خودش توبه کند، از درگاه الله جل جلاله طلب عفو و استغفار نماید. ۳. اللهم ارفَع عنّا البلاءَ و الوباء، استَفِراللهَ ربّی مِن کلِّ ذَنب و اتوبُ الیه، لاالهَ الاّ انتَ سبحانک انّی […]

۱. مصائب و مشکلات نتیجه اعمال انسان است.
۲. انسان برای رفع مصیبت، به الله جل جلاله رجوع کند و از گناهان خودش توبه کند، از درگاه الله جل جلاله طلب عفو و استغفار نماید.
۳. اللهم ارفَع عنّا البلاءَ و الوباء، استَفِراللهَ ربّی مِن کلِّ ذَنب و اتوبُ الیه، لاالهَ الاّ انتَ سبحانک انّی کُنتُ مِنَ الظالمین، به کثرت خوانده شود.
۴. تدابیر احتیاطی که توصیه می شوند رعایت شوند و عدم توجه به توصیه ها، خلاف توکّل است.
۵. سرایت و انتقال بیماری از یک فرد به فرد دیگر، در آموزه های اسلام مورد توجه قرار گرفته است.
۶. شایعه پراکنی و ایجاد اضطراب و سراسیمگی در جامعه ناجایز است.
۷. فرضیت نمازهای جمعه ساقط نمی شود، چنانچه در برخی کشورهای اسلامی اعلام شده، بلکه نماز جمعه با رعایت توصیه ها و تدابیر، با اجتماع و جمعیت کمتر و به صورت مختصر در اماکن مختلف برگذار شود.
۵. اجتماعات غیر ضروری مانند مراسم عروسی، مصافحه نکردن و دیگر توصیه ها جدی گرفته شوند.
۴. رعایت قوانین و تدابیر دولتها برای جلوگیری از گسترش بیماری، مادامی که خلاف قوانین و اصول شریعت نباشند، لازم الاجرا و واجب هستند.