مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل امروز بعد از ظهر (٣/آذر/١٣٩٧) توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کابل ترور شد. به گزارش سنت‌آنلاین، صدیقی معاون شورای علمای کابل این رویداد را تایید کرده و گفت حقانی در منطقۀ «چهل ستون» کابل هدف تیراندازی مهاجمان مسلح قرار گرفته و همان جا جان باخته است. تحقیقات پلیس […]

مولوی عبدالبصیر، رئیس شورای علمای کابل ترور شدمولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل امروز بعد از ظهر (٣/آذر/١٣٩٧) توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کابل ترور شد.

به گزارش سنت‌آنلاین، صدیقی معاون شورای علمای کابل این رویداد را تایید کرده و گفت حقانی در منطقۀ «چهل ستون» کابل هدف تیراندازی مهاجمان مسلح قرار گرفته و همان جا جان باخته است.

تحقیقات پلیس جهت یافتن عاملان این ترور که به‌سرعت متواری شده‌اند، آغاز شده است.

هنوز چگونگی و انگیزۀ ترور وی مشخص نیست و تا اکنون شخص و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.