نمایش تصویری از ایلهان عمر، عضو مجلس نمایندگان امریکا در مجلس ایالت ویرجینیا در این کشور باعث بروز تنش بین دموکرات‌ها و جمهوریخواهان شد. به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از بهارنیوز، تصویری که در مجلس نمایندگان ایالت ویرجینیا در شرق ایالات متحده به نمایش در آمد ایلهان عمر را در کنار عکسی از حملات ١١ […]

نمایش تصویری اسلام‌ستیز از ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره امریکانمایش تصویری از ایلهان عمر، عضو مجلس نمایندگان امریکا در مجلس ایالت ویرجینیا در این کشور باعث بروز تنش بین دموکرات‌ها و جمهوریخواهان شد.

به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از بهارنیوز، تصویری که در مجلس نمایندگان ایالت ویرجینیا در شرق ایالات متحده به نمایش در آمد ایلهان عمر را در کنار عکسی از حملات ١١ سپتامبر نشان می‌دهد. بر روی این تصویر نوشته شده است: «گفتید هرگز فراموش نکن، من سندی هستم دال بر اینکه شما فراموش کرده‌اید.» نمایش تصویری اسلام ستیز از ایلهان عمر، عضو مجلس نمایندگان امریکا در مجلس ایالت ویرجینیا در این کشور باعث بروز تنش بین دموکرات‌ها و جمهوریخواهان شد.

راجر هنشوا، رئیس مجلس نمایندگان ایالت ویرجینیا اعلام کرده است که در مورد حادثه رخ داده و نمایش تصویری از ایلهان عمر تحقیق خواهد کرد.

ایلهان عمر تاکنون به حادثه رخ داده در مجلس نمایندگان ایالت ویرجینیا واکنش نشان نداده است.