مذهب امام شافعی رحمه الله اين است كه در طول سال، قنوت در نماز صبح خوانده شود بر خلاف مذهب امام ابوحنيفه رحمه‌الله كه فقط در نماز وتر قنوت را می‌خوانند؛ اما امام شافعی رحمه‌الله باری نزديك قبر امام اعظم رحمه‌الله نماز صبح را ادا كرد، به خاطر احترام صاحب قبر قنوت را نخواند. […]

 

مذهب امام شافعی رحمه الله اين است كه در طول سال، قنوت در نماز صبح خوانده شود بر خلاف مذهب امام ابوحنيفه رحمه‌الله كه فقط در نماز وتر قنوت را می‌خوانند؛ اما امام شافعی رحمه‌الله باری نزديك قبر امام اعظم رحمه‌الله نماز صبح را ادا كرد، به خاطر احترام صاحب قبر قنوت را نخواند. (حجة الله البالغة: ١/٥٢٠)
امروزه همهٔ ما خود را پيرو سلف صالح می‌دانيم، ولی تنها ادعا كافی نيست؛ بلكه بايد در عمل ادعای خود را ثابت كنيم؛ امام شافعی رحمه‌الله كه بعد از وفات علماء باز هم احترام آنها را بر خود لازم می‌داند، خود تخمين بزنيد كه آنان در حيات خویش چگونه عمل می‌كردند.
رعايت ادب يكی از خصائص اسلاف ما بوده است؛ قول مشهوری از سلف نقل شده است كه: «مَا فَازَ مَن فَازَ إِلَّا بِالأَدَبِ وَمَا سَقَطَ مَن سَقَطَ إِلَّا بِسُوءِ الأَدَبِ»؛ هيچ كس به جایی نرسيده مگر با رعايت ادب، و هر كسی هم كه محروم گشته، به سبب بی‌ادبی بوده و بس.
بر همه لازم است كه در بيان مسائل اختلافی ادب را رعايت كرده و فقط اظهار حق را در نظر گرفته و از تحقير، تمسخر و وارد كردن طعن و اتهام بپرهيزند. پيشرفت هيچ مذهبی وابسته به تحقير و بيان معايب ديگر مذاهب نيست، اگر خواستار وحدت در جامعه هستيم، به ذكر محاسن مذهب خود بسنده كرده و از بدگويی ديگر مذاهب و نظريات اجتهادی آنان كه مستنبط از نصوص شرعی هستند، به شدت بپرهيزيم.

✍🏻 محمد/ معاویه دهواری