شخصی از مولانا حکیم اختر صاحب پرسید که جنّات بر فرزندم اثر انداخته‌اند، پیش عاملین زیادی رفته‌ام، همه گفته‌اند: اثرات جن است، چکار کنم؟ حضرت فرمودند: بعد از نماز ۷ مرتبه «یا قهار» را بخوان و دعا کن: «ای الله اثرات جن و جادو را از فرزندم دور کن.» قهار نام الله تعالی است: «الذی […]

شخصی از مولانا حکیم اختر صاحب پرسید که جنّات بر فرزندم اثر انداخته‌اند، پیش عاملین زیادی رفته‌ام، همه گفته‌اند: اثرات جن است، چکار کنم؟
حضرت فرمودند: بعد از نماز ۷ مرتبه «یا قهار» را بخوان و دعا کن: «ای الله اثرات جن و جادو را از فرزندم دور کن.» قهار نام الله تعالی است: «الذی یکون کل شیء تحت قدره وقضاءه و قدرته»؛ یعنی قهار آن ذاتی است که هر چیزی تحت طاقت و قدرت و قضاء اوست و همه ما تحت او هستند، اگر الله تعالی حفاظت کند، جادو و جنات نمی‌توانند ضرری برسانند.
البته اول و آخر ۷ مرتبه درود را هم بخواند، إن شاء الله از تمام عاملین بی‌نیاز می‌شود.
منبع: خزائن شریعت و طریقت

 ترجمه: عبدالکریم دهواری