تاریکیِ ظلم و ستمِ حاکم بر جهانِ امروز، بشریت را به تنگنا و بن بست کشانده است. اسلام نیز در شرایطی مشابه با باتلاقی که جهان امروز در آن دست و پا می‌زند، در جامعه‌ای که تاریکیِ ظلم و ستم بر آن حاکم بود، ظهور کرد و به خواست الله متعال با ایمان آوردن پیروانش […]

تاریکیِ ظلم و ستمِ حاکم بر جهانِ امروز، بشریت را به تنگنا و بن بست کشانده است.
اسلام نیز در شرایطی مشابه با باتلاقی که جهان امروز در آن دست و پا می‌زند، در جامعه‌ای که تاریکیِ ظلم و ستم بر آن حاکم بود، ظهور کرد و به خواست الله متعال با ایمان آوردن پیروانش به تدریج قدرت گرفت.

اسلام آوردن بزرگانی چون شیر شجاع قریش ،حمزه، برقی شد که درخشش‌اش به جهان روشنایی بخشید و دیری نپایید که سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه نیز اسلام آورد؛ درخشش و پرتو افشانی ایمان آوردن ایشان بیش از درخشش اسلام آوردن حمزه بود؛ چرا که اسلام عمر رضی الله عنه نتیجهٔ استجابت دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم برای عزت اسلام بود.

دنیای امروز نیز نیازمند مردانی از نسل صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم است تا با درخشش‌شان تاریکی‌ها را از آن بزدایند و انسانیت را از بند اسارت فرمانروایان ظالم آزاد سازند و جایگاه و مقام والایی را که شایستهٔ انسان است، برای او به ارمغان آورند.

آیا روزی خواهد رسید که مردانی رشید و با غیرت همچون خالد و قعقاع و… روشنایی را به دنیا هدیه دهند؟

آیا دنیا بار دیگر شاهد تربیت فرزندانی چون عبدالله بن زبیر به دست شیرزنانی چون اسماء بنت ابی‌بکر خواهد بود؟

نویسنده: زبیرحسین‌زهی