عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بازگشایی «مهد ویژه سگ» در تهران را یک اتفاق نامیمون خلاف قوانین اسلامی بیان کرد. به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از خانه ملت، عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در واکنش به راه‌اندازی مدارس سگ در تهران، اظهار داشت: کشور ما دارای حکومت اسلامی است و راه […]

واکنش یک نماینده به بازگشایی «مدارس سگ» در تهرانعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بازگشایی «مهد ویژه سگ» در تهران را یک اتفاق نامیمون خلاف قوانین اسلامی بیان کرد.

به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از خانه ملت، عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در واکنش به راه‌اندازی مدارس سگ در تهران، اظهار داشت: کشور ما دارای حکومت اسلامی است و راه اندازی «مدارس و مهد ویژه سگ» با قوانین اسلامی منافات دارد.

وی با بیان اینکه سگ‌بازی را اشاعه ندهیم افزود: بازگشایی چنین مدارسی نامیمون است و باید گفت: اگر به جایی رسیده‌ایم که به تقلید از غربی‌ها مهد ویژه سگ در کشور راه اندازی می‌کنیم، علت را باید در نوع تربیت نسل جوان جستجو کنیم.

عزیزی راه‌اندازی مدارس سگ به تقلید از غربی‌ها را اقداماتی هدفدار دانست و افزود: در واقع وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و نیز تمامی دستگاه‌های آموزشی باید توان خود را در اسلامی تربیت کردن جوانان بگذارند تا با این دست از اقدامات مواجه نشویم.