فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر از وجود ٣٠٠ هزار کودک بی‌سرپرست و دور از خانواده در سراسر جهان خبر داد. به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از «trt»، فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) در تازه‌ترین گزارش خود تعداد کودکان بی‌سرپرست و دور از خانواده در سراسر جهان در سال […]

٣٠٠ هزار کودک در جهان بی‌سرپرست هستندفدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر از وجود ٣٠٠ هزار کودک بی‌سرپرست و دور از خانواده در سراسر جهان خبر داد.

به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از «trt»، فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) در تازه‌ترین گزارش خود تعداد کودکان بی‌سرپرست و دور از خانواده در سراسر جهان در سال گذشته را ۳۰۰ هزار نفر برشمرد.

در این گزارش با اشاره به اینکه ١٠٠٠ کودک پناهجو همه روزه در معرض خشونت فیزیکی، سوء استفاده مالی و آزار جنسی قرار دارند، آمده است: جامعه جهانی در زمینۀ مقابله با این مشکلات ناکام مانده‌ است.

در بخش دیگر این گزارش با اشاره به اینکه آمار دقیق در مورد کودکان پناهجوی بی‌سرپرست وجود ندارد، آمده است که بر اساس آخرین ارقام سازمان ملل تعداد کودکان بی‌سرپرست و دور از خانواده در سراسر جهان در سال گذشته بالغ بر ٣٠٠ هزار نفر بوده، اما به اعتقاد فدراسیون مذکور تعداد امروزه بیشتر از آن است.

فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر نسبت به افزایش تعداد کوکان بی‌سرپرست و دور از خانواده در سراسر جهان ابراز نگرانی و تاکید کرد که این میزان طی ١٠ سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.