اسلام ستیزان در رابطه با قربانی کردن حیوانات(خاص) در روز عید قربان هر ساله شبهه وارد می‌کنند؛ اما خودشان هم این‌چنین روزهایی دارند. مثل: روز شکرگزاری (thanks giving day) در آمریکا چهارمین پنج‌شنبه ماه نوامبر و در کانادا دومین دوشنبه ماه اکتبر جشنی برگزار می‌شود. در این شب طبق گزارش‌های خودشان بیشتر از ۵ میلیون […]

اسلام ستیزان در رابطه با قربانی کردن حیوانات(خاص) در روز عید قربان هر ساله شبهه وارد می‌کنند؛ اما خودشان هم این‌چنین روزهایی دارند. مثل: روز شکرگزاری
(thanks giving day)

در آمریکا چهارمین پنج‌شنبه ماه نوامبر و در کانادا دومین دوشنبه ماه اکتبر جشنی برگزار می‌شود. در این شب طبق گزارش‌های خودشان بیشتر از ۵ میلیون بوقلمون (turkey) ذبح می‌شود و با شکم‌پر خورده می‌شود.
اگر قربانی گوسفندان از نظر معترضین اشکال دارد؛ پس کشتن پنج میلیون بوقلمون چاق و چله هم بدون اشکال نیست. هر دو موجود زنده هستند؛ اما چون بوقلمون‌ها رو چشم‌آبی‌ها می‌کشند رسم و فرهنگ خوبی‌است ولی اگر مسلمانان طبق اعتقاداتشان چنین کاری انجام بدهند اسمش خشونت و بی‌رحمی نسبت به حیوانات می‌شود.

یک بامُ دو هوا…
هنگام سفر چشم‌آبی‌ها در فصول سرد سال به سواحل آسیا و خوشگذرانی در دبی و تایلند، یا تفریح با سیخ‌های کباب بره و مرغ و یا شرکت در کنسرت‌های چندین دلاری تتلو، از هیچ فقیری سخن به میان نمی‌آید؛ اما موسم حج، طبل فقیر دوستی مدعیان دروغین حقوق بشر و دموکراسی، به صدا درمی‌آید و تازه به یاد فقرا افتاده و خرید قربانی و هزینه‌های سفر معنوی حج را فقیرکُشی و بی‌احساسی نسبت به فقراء می‌نامند.
چرا موقع ادای زکات و پرداخت یک چهلم مال به فقراء و قشر ضعیف جامعه، نسبت به اسلام و خوبی‌هایش، کاملا کور، کر و لال هستید.
در ضمن؛ قسمتی از حیوان قربانی هم بنابر ترغیب قوانین اسلام، به فقرا و همسایگان و خویشاوندان بی‌بضاعت صدقه می‌شود.
اینجای کار هم گنگ و زبان بسته هستند.

 

 عبدالغفور برشان