زنی سومالی‌تبار در نهایت تنگ‌دستی و فقر در انگلیس با خانواده کوچکش زندگی می‌کرد. باری، با ایستگاه رادیو تماس گرفت و درخواست کمک کرد. هم‌زمان مرد خدانشناس انگلیسی هم به این برنامه گوش می‌داد. با شنیدن صدای زن، تصمیم گرفت وی را دست بیندازد و تحقیرش کند. پس از یافتن آدرس زن، منشی‌اش را خواست […]

زنی سومالی‌تبار در نهایت تنگ‌دستی و فقر در انگلیس با خانواده کوچکش زندگی می‌کرد. باری، با ایستگاه رادیو تماس گرفت و درخواست کمک کرد.

هم‌زمان مرد خدانشناس انگلیسی هم به این برنامه گوش می‌داد. با شنیدن صدای زن، تصمیم گرفت وی را دست بیندازد و تحقیرش کند.

پس از یافتن آدرس زن، منشی‌اش را خواست و به او دستور داد تا بسته‌های هنگفتی از مواد غذایی را بخرد و برای زن ببرد.

در ضمن به منشی‌اش سفارش کرد، وقتی زن پرسید این غذاها از طرف چه کسی است؟ به او بگو از سوی شیطان بزرگ است بانو!

هنگامی که منشی به منزل زن رسید زن خیلی خوشحال شد و با خوشحالی تمام شروع به گذاشتن بسته‌های غذا در منزل کوچکش کرد. بدون این‌که توجهی به منشی بکند.

منشی پرسید: نمی‌خواهی بدانی این غذاها را چه کسی فرستاده است؟!

زن مسلمان جواب داد: “لا ، أنا لا أهْت‍َمُّ بِهذا، لأنَّه عِندما يُقِدِّرُ اللهُ أمراً، حَتى الشَّياطِينُ تُطِيعُه”؛ نه، اصلا برایم مهم نیست چراکه وقتی خداوند کاری را مقدر می‌کند حتی شیاطین هم از وی فرمان می‌برند.

🕊آری، این زن فقیر بی‌سواد که نامش فاطمه بود سبب مسلمان شدن دانشمند و دین‌شناس بزرگ انگلیسی “تیموثی وینتر” شد.

تیموثی بعدها نامش را به شیخ عبدالحکیم مراد تغییر داد.

نویسنده: کانال تلگرامی «قِصصٌ وَعِبَرٌ»
ترجمه: اُمّ سعدیه رفیعی
منبع: کانال مولوی ولی‌الله رفیعی